« 4Moj 18:28 4 Księga Mojżeszowa 18:29 4Moj 18:30 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPWszytko, coż ofierujecie z dziesiątkow a k darom bożym odłęczcie, przedobre a wyborne wszytko będzie.
2.WUJEK.1923Wszystko, co ofiarować będziecie z dziesięcin, i oddzielicie na podarze Panu, najlepsze i wyborne będzie.
3.GDAŃSKA.1881Ze wszystkich dochodów waszych ofiarować będziecie wszelką ofiarę podnoszenia Panu; ze wszystkiego co najlepsze jest, ofiarujecie cząstkę poświęconą.
4.GDAŃSKA.2017Ze wszystkich waszych darów będziecie składać PANU wszelką ofiarę wzniesienia; ze wszystkiego, co najlepsze, ofiarujcie jego poświęconą część.
5.CYLKOWZe wszystkich dochodów waszych zdejmujcie pełną daninę Wiekuistego, - ze wszystkiego najprzedniejszego, część jego poświęconą.
6.KRUSZYŃSKIZe wszystkich darów waszych podniesiecie każdą ofiarę Panu; ze wszystkiego, co najlepsze, będzie z tego poświęcone.
7.MIESES[Też i naogół] z wszystkich darów waszych będziecie wydzielali pełną daninę [dla] Wiekuistego: ze wszystkiego, co jest najprzedniejszem w niem, jako część poświęconą jego”.
8.TYSIĄCL.WYD5Ze wszystkich darów, jakie wam przypadną, winniście złożyć dar dla Pana: ze wszystkich najlepszych rzeczy - odpowiednią świętą część.
9.BRYTYJKAZe wszystkich darów wam składanych odłóżcie dar ofiarny wydzielony dla Pana, ze wszystkiego, co najprzedniejsze, jego poświęconą część.
10.POZNAŃSKAZe wszystkich swoich dochodów wyłączcie pełną daninę dla Jahwe. Ze wszystkiego, co najlepsze, [wydzielicie] poświęcony dar.
11.WARSZ.PRASKAZ wszystkiego, co tylko otrzymacie, będziecie składali ofiarę dla Jahwe: będziecie zawsze wybierać cząstkę najlepszą i najświętszą ze wszystkiego.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ze wszystkich waszych dochodów zdejmujcie pełną daninę dla WIEKUISTEGO; ze wszystkiego najprzedniejszego jego poświęconą część.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITZe wszystkich składanych wam darów wy też złożycie szczególny dar PANU, w pełnym wymiarze, z części ofiarowanej przez lud, ze wszystkiego, co najlepsze.