« 4Moj 18:2 4 Księga Mojżeszowa 18:3 4Moj 18:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPA czuć będą sługi kościelnie podle przykazania twego ku wszemu działu stanowemu a ku potrzebie, ale tak, aby ku sędom świętnemu i ku ołtarzu nie przystąpali, aby i oni nie zmarli i wy społu nie zginęli,
2.WUJEK.1923I będą czuć Lewitowie na rozkazanie twoje, i na wszystkie roboty przybytku: wszakże tak, aby do naczynia świątnice ani do ołtarza nie przystępowali, żeby i oni nie pomarli, i wy pospołu nie poginęli.
3.GDAŃSKA.1881Oni będą przestrzegali rozkazania twego, i pilnowali wszystkiego namiotu; wszakże do naczynia śwątnicy, i do ołtarza, przystępować nie będą, aby nie pomarli, i oni i wy.
4.GDAŃSKA.2017Oni będą przestrzegać twego nakazu i pełnić straż nad całym namiotem. Nie mogą jednak zbliżać się do sprzętów świątyni i do ołtarza, żeby nie pomarli ani oni, ani wy.
5.CYLKOWI niechaj pełnią straż swoję i straż całego przybytku; wszakże do przyborów świątyni i do ofiarnicy niechaj nie przystępują, aby nie pomarli zarówno oni jak i wy.
6.KRUSZYŃSKIBędą strzec służby twej i służby całego namiotu; lecz nie zbliżą się do naczyń świętych, ani do ołtarza; nie zbliżą się, aby nie umarli, tak oni, jak również wy.
7.MIESESOni niech przestrzegają [obowiązków] posterunku [względem] ciebie, oraz [obowiązków] posterunku [względem] Namiotu całego, atoli do sprzętów Świątyni, ani do ołtarza niech nie przystępują [jiqrabū], ażeby nie zmierali oni sami razem z wami.
8.TYSIĄCL.WYD5Zatroszczą się o to, co potrzebne jest dla ciebie i dla przybytku. Jednak do sprzętów świętych i do ołtarza nie mogą się zbliżyć; w przeciwnym razie zginą tak oni, jak i wy.
9.BRYTYJKAOni będą ci pomagali przy twojej służbie i będą wykonywali wszelkie usługi przy namiocie, lecz do świętych naczyń i do ołtarza nie będą się zbliżać, aby nie poginęli zarówno oni, jak i wy.
10.POZNAŃSKABędą pełnili służbę przy tobie i przy całym Namiocie. Nie mają się jednak zbliżać do świętych sprzętów ani przystępować do ołtarza, aby nie poumierali, tak oni, jak i wy.
11.WARSZ.PRASKAOni to otoczą należytą troską i ciebie samego, i cały namiot. Nie wolno im będzie jednak dotykać ani przedmiotów do sprawowania kultu w przybytku, ani ołtarza, żeby ich za to nie spotkała kara śmierci, zresztą zarówno ich, jak i was.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Niech pełnią swoją straż oraz straż przy całym Przybytku; jednak do przyborów Świątyni oraz do ofiarnicy niech nie podchodzą, by nie pomarli zarówno oni, jak i wy.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITNiech pełnią zlecone im przez ciebie obowiązki i doglądają całego namiotu, ale do świętych sprzętów i do ołtarza niech się nie zbliżają, aby nie spotkała ich śmierć, zarówno ich, jak i was.