« 4Moj 18:5 4 Księga Mojżeszowa 18:6 4Moj 18:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPJaciem dał wam bracią waszę sługi kościołowy z pośrzodka synow israelskich a dałciem dar Bogu, aby służyli w służbie stanu jego.
2.WUJEK.1923Jam wam dał bracią waszę, Lewity z pośrodku synów Izraelowych, i dałem dar Panu, aby służyli w posługach przybytku jego.
3.GDAŃSKA.1881Bom oto ja obrał bracią waszę Lewity, z pośród synów Izraelskich, wam za dar, oddane Panu, aby odprawowali usługę w namiocie zgromadzenia.
4.GDAŃSKA.2017Oto wziąłem waszych braci Lewitów spośród synów Izraela. Oni są wam oddani jako dar dla PANA, aby pełnili służbę w Namiocie Zgromadzenia.
5.CYLKOWA Ja, otom wybrał braci waszych, Lewitów, z pośród synów Israela; wam w darze oddani są dla Wiekuistego, by sprawowali służbę przy przybytku zboru;
6.KRUSZYŃSKIA oto ja wziąłem braci waszych Lewitów z pośród synów Izraela; oddani Panu, będą dla was darem, aby wykonywać służbę namiotu zgromadzenia.
7.MIESESAlbowiem Ja przyjąłem krewnych waszych Lewitów z pośród Synów Izraela, w darze wam oddanych dla Wiekuistego, dla wykonywania robót przy Namiocie Obecności.
8.TYSIĄCL.WYD5Oto Ja wziąłem waszych braci, lewitów, spośród synów Izraela jako dar za was, jako oddanych Panu, aby pełnili służbę w Namiocie Spotkania.
9.BRYTYJKAA oto Ja wybrałem spośród synów izraelskich waszych braci Lewitów. Oni są wam oddani jako dar dla Pana, aby pełnili służbę przy Namiocie Zgromadzenia.
10.POZNAŃSKAOtom Ja wybrał braci waszych, Lewitów, spomiędzy synów Izraela, jako dar dla was; oni są [więc] oddani Jahwe, aby wykonywać służbę przy Namiocie Zjednoczenia.
11.WARSZ.PRASKAOdłączyłem przeto braci waszych, lewitów, spośród synów Izraela. Poświęceni w ten sposób dla Jahwe, zostaną wam przekazani w darze, do obsługi Namiotu Spotkania.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A Ja, oto wybrałem z pośród synów Israela waszych braci Lewitów; są wam oddani w darze dla WIEKUISTEGO, by pełnili służbę przy Przybytku Zboru.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITOto Ja wziąłem waszych braci, Lewitów, spośród synów Izraela i przekazałem ich, jako oddanych PANU, jako dar dla was, aby wykonywali służbę przy namiocie spotkania.