« DzA 19:41 Dzieje Apostolskie 20:1 DzA 20:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A Potym gdy się uspokoił zgiełk, wezwawszy Paweł ucznie i napomionąwszy wyszedł (mając) iść do Macedoniej.
2.WUJEK.1923A gdy przestał rozruch, wezwawszy Paweł uczniów i napominając ich, pożegnał się i wyszedł, aby szedł do Macedonii.
3.RAKOW.NTA gdy się uciszył on rozruch, wezwawszy Paweł uczniów i pożegnawszy je wyszedł, aby szedł do Macedoniey.
4.GDAŃSKA.1881A gdy się on rozruch uciszył, zwoławszy Paweł uczniów i z nimi się pożegnawszy, wyszedł stamtąd, aby szedł do Macedonii.
5.GDAŃSKA.2017A gdy ustały rozruchy, Paweł przywołał uczniów, pożegnał się z nimi i wyruszył do Macedonii.
6.JACZEWSKIGdy się wszystko uspokoiło, Paweł zwołał uczniów, miał do nich kazanie i, pożegnawszy się z nimi, puścił się w drogę do Macedonii.
7.SZCZEPAŃSKIA gdy rozruch ustał, Paweł zwołał uczniów, napominał ich, pożegnał i wybrał, się w podróż do Macedonii.
8.DĄBR.WUL.1973A gdy rozruch ustał, Paweł przywołał uczniów, umacniał ich i pożegnawszy się z nimi wyruszył w drogę do Macedonii.
9.DĄBR.GR.1961Gdy tumult ustał, Paweł przywołał uczniów, zachęcał do wytrwania i pożegnawszy się z nimi wyruszył w drogę do Macedonii.
10.TYSIĄCL.WYD5Gdy ustały rozruchy, Paweł przywołał uczniów, dodał im ducha, pożegnał się i wyruszył w drogę do Macedonii.
11.BRYTYJKAA gdy rozruchy ustały, przywołał Paweł uczniów i napomniawszy ich, pożegnał się z nimi i ruszył w drogę do Macedonii.
12.POZNAŃSKAGdy zapanował spokój, Paweł wezwał uczniów, skierował do nich słowa zachęty, pożegnał się z nimi i udał w drogę do Macedonii.
13.WARSZ.PRASKAKiedy zamieszki ustały, zwołał Paweł uczniów, podniósł ich na duchu, a potem pożegnał się z nimi i ruszył do Macedonii.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś kiedy zamęt się uciszył, Paweł wezwał uczniów, pożegnał się oraz wyszedł, by iść do Macedonii.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITGdy zamieszki ustały, Paweł posłał po uczniów, dodał im otuchy, pożegnał się z nimi i odszedł do Macedonii.
16.TOR.NOWE.PRZ.A gdy ustał już zamęt, Paweł przywołał do siebie uczniów i pożegnał się z nimi, i wyszedł stamtąd, aby udać się do Macedonii.