« DzA 20:19 Dzieje Apostolskie 20:20 DzA 20:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Jakom się niczego niezbraniał pożytecznego wam opowiedać, i nauczać was jawnie, i podomoch.
2.WUJEK.1923Jakom nie opuścił nic pożytecznego, żebych wam oznajmić nie miał i nauczyć was jawnie i po domiech.
3.RAKOW.NTJakom się niczego nie schraniał onych rzeczy które by wam były pożyteczne, żebych nie miał opowiedać wam, i nauczyć was jawnie i po domiech;
4.GDAŃSKA.1881Jakom się nie schraniał niczego, co by było pożyteczne, abym wam nie oznajmił i nie uczył was jawnie i po domach.
5.GDAŃSKA.2017Jak nie uchylałem się od niczego, co pożyteczne, od przemawiania i nauczania was publicznie i po domach;
6.JACZEWSKIwiecie, jak nie ukrywałem przed wami niczego, coby wam przynieść mogło pożytek, ale głosiłem wam wszystko, i publicznie, i prywatnie nauczałem was;
7.SZCZEPAŃSKIjak nie pominąłem nic pożytecznego, żebym wam nie miał oznajmić, i pouczać was jawnie i po domach,
8.DĄBR.WUL.1973jak nie uchylałem się od niczego, co pożyteczne, byle tylko wam przepowiadać i nauczać was publicznie i po domach,
9.DĄBR.GR.1961jak nie uchylałem się od niczego, co pożyteczne, byleby tylko wam głosić (Ewangelię), nauczać was publicznie i po domach,
10.TYSIĄCL.WYD5Jak nie uchylałem się tchórzliwie od niczego, co pożyteczne, tak że przemawiałem i nauczałem was publicznie i po domach,
11.BRYTYJKAJak nie uchylałem się od zwiastowania wam wszystkiego, co pożyteczne, od nauczania was publicznie i po domach,
12.POZNAŃSKANie uchylałem się też od głoszenia wam tego, co pożyteczne, nauczałem was publicznie i po domach.
13.WARSZ.PRASKAWiecie, że nie uchylałem się tchórzliwie od niczego, co mogło się okazać pożyteczne; przemawiałem, nauczałem was tak publicznie, jak i prywatnie po domach,
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ucząc publicznie i po domach, nie unikałem niczego ze spraw, które są pożytecznymi, bym ich wam nie oznajmił;
15.EIB.BIBLIA.2016.LITWiecie, że w żaden sposób nie przemilczałem niczego, co pożyteczne. Przeciwnie, przekazywałem wam to i pouczałem o tym publicznie i po domach.
16.TOR.NOWE.PRZ.Jak nie powstrzymałem się, aby oznajmiać wam i nauczyć was, zarówno publicznie jak i po domach tego, co pożyteczne,