« DzA 20:2 Dzieje Apostolskie 20:3 DzA 20:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I zmieszkawszy trzy miesiące, gdy nań uczynili podsadę Judowie skoroby płynął do Syryej, umyślił (sobie) wrócić się przez Macedonią.
2.WUJEK.1923Gdzie zmieszkawszy trzy miesiące. Żydowie nań zasadzkę uczynili, gdy się wieść miał do Syryi i umyślił wrócić się przez Macedonią.
3.RAKOW.NTA zmieszkawszy trzy miesiące, gdy się sstała nań zasadzka od Żydów, gdy się miał wieść do Syryey, zdało się mu nawrócić się przez Macedonią.
4.GDAŃSKA.1881A tam zamieszkawszy przez trzy miesiące, gdzie nań Żydowie zasadzkę uczynili, gdy miał płynąć do Syryi, umyślił się powrócić przez Macedoniję.
5.GDAŃSKA.2017Kiedy po trzymiesięcznym pobycie zamierzał odpłynąć do Syrii, Żydzi urządzili na niego zasadzkę, więc postanowił powrócić przez Macedonię.
6.JACZEWSKIPo trzech miesiącach gdy zamierzał morzem udać się do Syryi, żydzi postanowili uczynić nań zasadzkę; umyślił przeto zmienić postanowienie i obrócić drogę przez Macedonią.
7.SZCZEPAŃSKIgdzie zabawił trzy miesiące. Ale Żydzi stawiali nań zasadzki, gdy zamierzał popłynąć do Syryi; postanowił tedy wracać przez Macedonię.
8.DĄBR.WUL.1973I zabawił tam trzy miesiące. A gdy zamierzał odpłynąć do Syrii, a Żydzi uczynili nań zasadzkę, postanowił wrócić przez Macedonię.
9.DĄBR.GR.1961I zabawił tam trzy miesiące. A gdy zamierzał odpłynąć do Syrii, a Żydzi uczynili nań zasadzkę, postanowił wrócić przez Macedonię.
10.TYSIĄCL.WYD5Kiedy po trzymiesięcznym pobycie zamierzał odpłynąć do Syrii, Żydzi uknuli przeciwko niemu spisek. Postanowił więc wracać przez Macedonię.
11.BRYTYJKAI zabawił tu trzy miesiące, a że miał zamiar udać się morzem do Syrii, Żydzi zaś urządzili na niego zasadzkę, postanowił powrócić przez Macedonię.
12.POZNAŃSKAgdzie pozostał przez trzy miesiące. Miał zamiar popłynąć do Syrii, ale ponieważ Żydzi urządzili na niego zasadzkę, postanowił wrócić przez Macedonię.
13.WARSZ.PRASKAKiedy zaś po trzymiesięcznym pobycie tam zamierzał odpłynąć do Syrii, Żydzi zorganizowali spisek na jego życie. Postanowił tedy wracać przez Macedonię.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale działał trzy miesiące, ponieważ na skutek Żydów powstała przeciwko niemu zmowa. Więc zamierzał wypłynąć do Syrii. Nadto pojawił się zamiar, by powrócić wzdłuż Macedonii.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITTu spędził trzy miesiące. A gdy zamierzał odpłynąć do Syrii, Żydzi uknuli przeciwko niemu spisek. Postanowił zatem wrócić przez Macedonię.
16.TOR.NOWE.PRZ.Tam też spędził trzy miesiące; a ponieważ Żydzi uczynili spisek, gdy miał płynąć do Syrii, postanowił powrócić przez Macedonię.