« DzA 20:3 Dzieje Apostolskie 20:4 DzA 20:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A szedł znim Sosipatr Pirrow (syn) Bereeński, a z Tessaloniceńskich Arystarch i Sekundus, i Gaius Derbeński, i Thymoteusz. Asiańszcy lepak Tychik i Trofim.
2.WUJEK.1923A puścił się z nim Sopater Pirrhów Beroeńczyk, z Thessaloniczan téż Arystarchus i Sekundus i Gajus Derbejczyk i Tymotheusz, a Azyanowie, Tychikus i Trophimus.
3.RAKOW.NTA pomógł towarzystwa jemu aż do Azyey, Sopater Bereeński; A z Tessalończyków, Aristarchus i Sekundus i Gaius Derbeyczyk, i Tymotheusz; A z Azyatscy Tychikus, i Trofimus.
4.GDAŃSKA.1881I puścił się z nim aż do Azyi Sopater, Bereeńczyk, a z Tesalończyków Arystarchus i Sekundus, i Gajus Derbejczyk, i Tymoteusz;
5.GDAŃSKA.2017Razem z nim do Azji wyruszyli Sopater z Berei, z Tesaloniczan Arystarch i Sekundus, i Gajus z Derbe, i Tymoteusz, a z Azji Tychikus i Trofim.
6.JACZEWSKITowarzyszyli mu w tej podróży Sopater syn Pyrusa z Berei, Arystarch i Sekundus z Tessaloniki, Gajus z Derben, Tymoteusz, a także Tychik i Trofim z Azyi.
7.SZCZEPAŃSKIA towarzyszył mu Sopater, syn Pyrrusa z Berei, a z Tesaloniczan Arystarch i Sekundus, i Gajusz z Derby i Tymoteusz, z Azyatów zaś Tychik i Trofim.
8.DĄBR.WUL.1973A towarzyszył mu Sopater, syn Pyrrusa z Berei, z Tesaloniczan Arystarch i Sekundus, Gajus z Derbe i Tymoteusz; z Azjatów zaś Tychik i Trofim.
9.DĄBR.GR.1961Aż do Azji towarzyszył mu Sopater, syn Pyrrusa z Berei, z Tesaloniczan Arystarch i Sekundus, Gajus z Derbe i Tymoteusz; z Azjatów zaś Tychik i Trofim.
10.TYSIĄCL.WYD5Aż do Azji towarzyszył mu Sopater, syn Pyrrusa z Berei, z Tesaloniczan Arystarch i Sekundus, Gajus z Derbe i Tymoteusz, a z Azji Tychik i Trofim.
11.BRYTYJKAA towarzyszył mu aż do Azji Sopater, syn Pyrrusa z Berei, a z Tesaloniczan Arystarch i Sekundus, również Gajus z Derbe i Tymoteusz, z Azjatów zaś Tychikus i Trofim.
12.POZNAŃSKATowarzyszyli mu w drodze: Sopater, syn Pyrrusa Berei, Arystarch i Sekundus z Tesaloniki, Gajus z Derbe, Tymoteusz, Tychik i Trofim z Azji.
13.WARSZ.PRASKAW czasie podróży aż do Azji towarzyszył mu Sopater, syn Pyrrusa z Berei, Arystarch i Sekundus z gminy tesalonickiej, Gajus z Derbe i Tymoteusz oraz Tychik i Trofim z Azji.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś do Azji towarzyszył mu Berianin Sopater, a z Tesalończyków: Artstarchus, Sekundus, Gajusz Debrejczyk i Tymoteusz;
15.EIB.BIBLIA.2016.LITTowarzyszył mu Sopatros, syn Pyrrosa z Berei, z Tesaloniczan Arystarchos i Sekundus, ponadto Gajusz z Derbe i Tymoteusz, a z Azjatów Tychikos i Trofimos.
16.TOR.NOWE.PRZ.A towarzyszył mu aż do Azji Sopater Berejczyk, a z Tesaloniczan Arystarch i Sekundus, i Gajusz z Derbe, i Tymoteusz, a z Azji Tychikus i Trofim.