« DzA 20:7 Dzieje Apostolskie 20:8 DzA 20:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A było kagańców wiele w sali gdzie byli zebrani.
2.WUJEK.1923A było wiele lamp w wieczerniku, gdzieśmy byli zgromadzeni.
3.RAKOW.NTA było kagańców nie mało na onej sali, gdzie byli zgromadzeni;
4.GDAŃSKA.1881A było wiele lamp na onej sali, gdzie byli zgromadzeni.
5.GDAŃSKA.2017A w sali na piętrze, w której byli zebrani, paliło się wiele lamp.
6.JACZEWSKIWieczernik w którym byliśmy zebrani oświetlony był wielu lampami.
7.SZCZEPAŃSKIA w sali górnej, gdzieśmy się zebrali, było lamp wiele.
8.DĄBR.WUL.1973A było wiele lamp w sali górnej, gdzieśmy się zebrali.
9.DĄBR.GR.1961I było wiele lamp w sali górnej, gdzieśmy się zebrali.
10.TYSIĄCL.WYD5Wiele lamp paliło się w górnej sali, gdzie byliśmy zebrani.
11.BRYTYJKAA było wiele lamp w sali na piętrze, gdzie się zebraliśmy.
12.POZNAŃSKAW sali na piętrze, gdzieśmy się zebrali, paliło się wiele lamp.
13.WARSZ.PRASKAW górnej części domu, gdzie byliśmy zebrani, paliło się wiele lamp.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Lecz w górnej sali, gdzie byliśmy zebrani, było wiele lamp.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITA w górnej sali, gdzie się zebraliśmy, było sporo lamp.
16.TOR.NOWE.PRZ.A było wiele lamp w sali na piętrze, gdzie byli zgromadzeni.