« Psal 12:1 Księga Psalmów 12:2 Psal 12:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(11:2) Prozności mołwili są każdy ku swemu bliźniemu, wargi lściwe w siercy i siercem mołwili są.
2.PS.PUŁAWSKI(11:2) Prozna mołwili są każdy ku swemu bliźniemu [swemu], wargi łżywe w siercu i siercem mołwili są.
3.WUJEK.1923(12:3) Marne rzeczy mówili każdy do bliźniego swego: wargi zdradliwe, w sercu i sercu mówili.
4.GDAŃSKA.1881(12:3) Każdy mówi kłamstwo z bliźnim swoim: usty pochlebnemi, dwojakiem sercem mówią.
5.GDAŃSKA.2017Wszyscy mówią kłamliwie do bliźniego, mówią schlebiającymi wargami i z obłudnym sercem.
6.GÖTZE.1937(12:3) Fałsz mówią, każdy z bliźnim swoim; wargami pochlebnemi, dwoistem sercem mówią.
7.CYLKOW(12:3) Fałsz prawi jeden drugiemu, usty gładkiemi; dwojakiém sercem mówią.
8.KRUSZYŃSKI(12:3) Każdy mówi kłamstwo z bliźnim swoim: usty pochlebnemi, dwojakiem sercem mówią.
9.ASZKENAZY (12:3) Czczy kłam przyjaciel prawi przyjacielowi, gładkiemi usty i z sercem dwoistem wypowiada.
10.SZERUDA(12:3) Kłamstwo mówi jeden z drugim, mówią ustami pochlebnymi, nieszczerym sercem.
11.TYSIĄCL.WYD1(11:3) Każdy mówi kłamliwie do bliźniego swego, podstępnymi wargami mówią i sercem dwoistym.
12.TYSIĄCL.WYD5(12:3) Wszyscy mówią kłamliwie do bliźniego, mówią podstępnymi wargami i z sercem obłudnym.
13.BRYTYJKA(12:3) Kłamliwie mówią jeden do drugiego pochlebstwa, Mówią nieszczerym sercem.
14.POZNAŃSKA(12:3) Okłamują się wzajemnie, pochlebstwa mają na ustach, a obłudę w sercu.
15.WARSZ.PRASKAJedni drugich okłamują nawzajem, fałszywy jest ich język i rozdwojone serce.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(12:3) Gładkimi ustami jeden mówi drugiemu fałsz; mówią podwójnym sercem.
17.EIB.BIBLIA.2016(12:3) Okłamują siebie, sypiąc pochlebstwami, Nie przestając nawzajem się zwodzić.