« 4Moj 14:12 4 Księga Mojżeszowa 14:13 4Moj 14:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPI rzecze Mojżesz ku Panu: „Gdyż usłyszą Ejipszczy, z nichże to pośrzodka wywiodłeś lud ten to,
2.WUJEK.1923I rzekł Mojżesz do Pana: Aby usłyszeli Egiptyanie, z których pośrodku wywiodłeś ten lud:
3.GDAŃSKA.1881Ale rzekł Mojżesz do Pana: Oto, usłyszą Egipczanie, z których pośrodku wywiodłeś mocą swoją ten lud;
4.GDAŃSKA.2017Lecz Mojżesz powiedział do PANA: Usłyszą o tym Egipcjanie, spośród których wyprowadziłeś ten lud swoją mocą;
5.CYLKOWAle rzekł Mojżesz do Wiekuistego: "Oto usłyszą Micrejczycy, z pośród których wywiodłeś mocą Twoją lud ten, -
6.KRUSZYŃSKIRzekł Mojżesz do Boga: "Wiedzieli Egipcjanie, że w sile swej wyniesiesz ten lud w pośród nich,
7.MIESESNato Mojżesz rzekł do Wiekuistego: „[Gdy] się [o tem] dowiedzą Egipcjanie, z pośród których wywiodłeś mocą Swoją lud ten,
8.TYSIĄCL.WYD5Mojżesz rzekł jednak do Pana: Egipcjanie słyszeli, że Ty ten naród wyprowadziłeś swą mocą spośród nich,
9.BRYTYJKALecz Mojżesz rzekł do Pana: Egipcjanie usłyszą o tym, że spośród nich wywiodłeś mocą swoją ten lud,
10.POZNAŃSKAMojżesz jednak rzekł do Jahwe: - Egipcjanie słyszeli, że swoją mocą spośród nich wywiodłeś ten lud,
11.WARSZ.PRASKAPowiedział tedy Mojżesz do Jahwe: Egipcjanie wiedzą już, że to Ty mocą swoją wyprowadziłeś ich z Egiptu. Donieśli o tym już także mieszkańcom tego kraju.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale Mojżesz powiedział do WIEKUISTEGO: Oto usłyszą to Micrejczycy, spośród których wyprowadziłeś ten lud Swoją mocą,
13.EIB.BIBLIA.2016Lecz Mojżesz odpowiedział PANU: Gdy Egipcjanie o tym usłyszą - bo przecież wywiodłeś ten lud w swojej mocy spośród nich -