« 4Moj 14:24 4 Księga Mojżeszowa 14:25 4Moj 14:26 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPJakoż Amalechitcy a Kanaańszczy przebywają na padolech, za jutra ruszcie stany a wroćcie się na puszczą po drodze Morza Rudnego”.
2.WUJEK.1923Iż Amalekita i Chananejczyk mieszkają po dolinach, jutro ruszcie obóz, i wróćcie się na puszczą drogą morza czerwonego.
3.GDAŃSKA.1881Ale ponieważ Amalekita i Chananejczyk mieszkają w dolinie, przetoż jutro obróćcie się, a idźcie na puszczą, drogą ku morzu czerwonemu.
4.GDAŃSKA.2017A ponieważ Amalekici i Kananejczycy mieszkają w dolinie, to jutro zawróćcie i wyruszcie na pustynię, w kierunku Morza Czerwonego.
5.CYLKOWAle Amalekita i Kanaanejczyk przebywają w dolinie, jutro przeto zwróćcie się, a wyruszcie na pustynię, po drodze ku morzu sitowemu!"
6.KRUSZYŃSKIAmalecyci i Kanaanici mieszkają na dolinie; jutro zawrócicie i będziecie szli na pustynię, drogą morza Czerwonego".
7.MIESESAmalekita [Ămalēki] i Kanaanejczyk [Kěnaăni] mieszkają w Dolinie [Emek]. Jutro zwróćcie się i wyruszcie sobie ku pustyni, w kierunku Morza Sitowego [Jam-Suf].
8.TYSIĄCL.WYD5Amalekici i Kananejczycy mieszkają w dolinie. Jutro zawrócicie i pociągniecie na pustynię w kierunku Morza Czerwonego.
9.BRYTYJKAA ponieważ Amalekici i Kananejczycy mieszkają w dolinie, zawróćcie jutro i wyruszcie na pustynię w kierunku Morza Czerwonego.
10.POZNAŃSKAPonieważ zaś Amalekici i Kanaanici zamieszkują tę dolinę, przeto zawróćcie jutro i ciągnijcie na pustynię w kierunku morza Suf.
11.WARSZ.PRASKAAmalekici i Kananejczycy mieszkają w dolinie. Jutro zawrócicie i udacie się w kierunku pustyni drogą wiodącą nad Morze Czerwone.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.W dolinie przebywają Amalekita i Kanaanejczyk; dlatego jutro zawróćcie oraz wyruszcie na pustynię, po drodze ku morzu Sitowia.
13.EIB.BIBLIA.2016Skoro więc Amalekici i Kananejczycy mają mieszkać w dolinie, zawróćcie jutro i wyruszcie na pustynię, w drogę ku Morzu Czerwonemu.