« 4Moj 14:26 4 Księga Mojżeszowa 14:27 4Moj 14:28 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJP„Dokąd wielikość nagorsza szemrze przeciwko mnie? Zgłobę synow israelskich usłyszałeśm.
2.WUJEK.1923Dokądże ta zła gromada szemrze przeciwko mnie? narzekania synów Izraelowych słyszałem.
3.GDAŃSKA.1881I dokądże znosić mam ten zły lud, który szemrze przeciwko mnie? długoż szemrania synów Izraelskich, którzy szemrzą przeciwko mnie, słuchać będę?
4.GDAŃSKA.2017Jak długo mam znosić ten zły lud, który szemrze przeciwko mnie? Słyszałem szemrania synów Izraela, jakie mówią przeciwko mnie.
5.CYLKOW"Dopókiż będzie zły zbór ten podżegał przeciw Mnie? - Szemranie synów Israela, którém poduszczają przeciw Mnie, słyszałem!
6.KRUSZYŃSKI"Dokądże będę znosił to krnąbrne zgromadzenie, które szemrze przeciwko mnie? Słyszę narzekania synów Izraelowych, jakiemi przeciwko mnie szemrają.
7.MIESES„Dopokąd [będę wybaczał] Gminie tej niedobrej, iż oni podburzają przeciw Mnie? Szemrania Synów Izraela, któremi oni podburzają przeciwko Mnie, słyszałem.
8.TYSIĄCL.WYD5Jak długo mam znosić to przewrotne zgromadzenie szemrzące przeciw Mnie? Słyszałem szemranie Izraelitów przeciw Mnie.
9.BRYTYJKAJak długo jeszcze będzie ten zły zbór szemrać przeciwko mnie? Słyszałem bowiem szemranie synów izraelskich, z jakim występują przeciwko mnie.
10.POZNAŃSKA- Jak długo [mam znosić] tę niegodziwą społeczność, która szemrze przeciwko mnie? Słyszałem Ja dobrze szemranie synów Izraela zwrócone przeciwko mnie.
11.WARSZ.PRASKAJak długo jeszcze będę znosił to przewrotne zgromadzenie, które tak szemrze przeciw Mnie? Doszły do Mnie szemrania synów Izraela, występujących przeciw Mnie.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jak długo ten zły zbór będzie podżegał przeciw Mnie? Słyszałem szemranie synów Israela, które kierują przeciw Mnie.
13.EIB.BIBLIA.2016Jak długo jeszcze będzie to niegodziwe zgromadzenie szemrać przeciw Mnie? Słyszałem narzekających synów Izraela, wiem, jak szemrają przeciw Mnie!