« 4Moj 14:2 4 Księga Mojżeszowa 14:3 4Moj 14:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJP„Ach, bychom byli zmarli ❬...❭ a zginęli, drzewiej niż nas Pan wwiedzie do tej ziemie, w niejże to padniem od miecza i żony nasze, i dzieci nasze wiedzeni będą w jętctwo. Dobrze lepiej jest się nam wrocici do Ejipta”.
2.WUJEK.1923O bychmy byli pomarli w Egipcie! i na téj wielkiéj pustyni, daj Boże, byśmy poginęli, i nie wprowadził nas Pan do téj ziemie, abyśmy nie upadli od miecza: a żony i dziatki nasze nie były zaprowadzone w niewolą. Izali nie lepiéj wrócić się do Egiptu?
3.GDAŃSKA.1881Obyśmy byli pomarli! Czemuż wżdy Pan prowadzi nas do tej ziemi, abyśmy padli od miecza? żony nasze, i dziatki nasze aby były na łup? Izali nam nie lepiej wrócić się do Egiptu?
4.GDAŃSKA.2017Po co PAN prowadzi nas do tej ziemi? Abyśmy padli od miecza? Aby nasze żony i dzieci stały się łupem? Czy nie lepiej nam wrócić do Egiptu?
5.CYLKOWA po co Wiekuisty prowadzi nas do ziemi tej? - abyśmy padli od miecza? - aby żony nasze i dzieci nasze stały się łupem? Czyżby nie lepiej nam było wrócić do Micraim?"
6.KRUSZYŃSKIDlaczego Bóg nas prowadzi do tego kraju, abyśmy padli od miecza? Nasze żonv i dzieci naszę staną się łupem. Czyż nie lepiej jest dla nas powrócić do Egiptu?
7.MIESESCzemuż Wiekuisty prowadzi nas do Kraju tego, ażebyśmy od miecza padli, ażeby żony nasze i dzieci nasze łupem się stawały? Czyż nie lepiej dla nas wracać do Egiptu?”.
8.TYSIĄCL.WYD5Czemu nas Pan przywiódł do tego kraju, jeśli paść mamy od miecza, a nasze żony i dzieci mają się stać łupem nieprzyjaciół? Czyż nie lepiej nam będzie wrócić do Egiptu?
9.BRYTYJKAPo cóż Pan prowadzi nas do tej ziemi? Abyśmy padli od miecza? Aby nasze żony i dzieci stały się łupem? Czy nie lepiej nam wrócić do Egiptu?
10.POZNAŃSKApo co Jahwe wiedzie nas do tego kraju? Abyśmy padli od miecza? Aby nasze żony i dziatki stały się łupem? Czyż nie lepiej byłoby nam wrócić do Egiptu?
11.WARSZ.PRASKAPo cóż prowadził nas Jahwe do tego kraju? Żebyśmy tu mieli wszyscy paść od miecza, a nasze dzieci i żony żeby stały się ich łupem. Czy nie byłoby lepiej dla nas wrócić do Egiptu?
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Po co WIEKUISTY prowadzi nas do tej ziemi? Abyśmy padli od miecza, by nasze żony i nasze dzieci stały się kogoś łupem? Czy nie lepiej by nam było wrócić do Micraim?
13.EIB.BIBLIA.2016Po co PAN prowadzi nas do tej ziemi? Czy po to, byśmy tam padli od miecza? Czy po to, by nasze żony i dzieci stały się tam łupem? Czy nie lepiej nam wrócić do Egiptu?