« 4Moj 14:30 4 Księga Mojżeszowa 14:31 4Moj 14:32 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPAle robota wasza, o nich❬żeś❭cie mowil❬i❭ rzekąc, że będą nieprzyjacielom w plon, wwiodę, aby widzieli ziemię, jeż to się wam nie lubiła.
2.WUJEK.1923A dziatki wasze, o którycheście mówili, że miały być korzyścią nieprzyjaciołom, wprowadzę, aby widziały ziemię, która się wam nie podobała.
3.GDAŃSKA.1881A dziatki wasze, o którycheście mówili, że będą na łup, te wprowadzę, i oglądają tę ziemię, którąście wy wzgardzili.
4.GDAŃSKA.2017A wasze dzieci, o których mówiliście, że staną się łupem, te wprowadzę i one zobaczą ziemię, którą wy wzgardziliście.
5.CYLKOWDzieci zaś wasze, o którycheście mówili, że łupem zostaną, te wprowadzę, a umiłują one ziemię, którąście wy wzgardzili;
6.KRUSZYŃSKIA dzieci wasze, o których wy mówicie: Łupem się staną! wprowadzę je i poznają kraj, którym wy pogardziliście.
7.MIESESWszakże dziatwę, waszą, o której mawialiście, iż się stanie tylko łupem, – ich wprowadzę, i oni poznają Kraj, którym wyście pogardzili.
8.TYSIĄCL.WYD5Wasze małe dzieci, o których mówiliście, że będą wydane na łup, one wejdą i poznają kraj, którym wy wzgardziliście.
9.BRYTYJKALecz dzieci wasze, o których mówiliście, że staną się łupem, te wprowadzę i one posiądą ziemię, którą wy pogardziliście.
10.POZNAŃSKAWasze dzieci jednak, o których mówiliście, że staną się łupem [wrogów], wprowadzę [do tego kraju]; one poznają zatem tę ziemię, którą wy sami pogardziliście.
11.WARSZ.PRASKANatomiast wasze małe dzieci, te, o których mówiliście, że staną się łupem [waszych wrogów], tam wprowadzę i one dopiero zobaczą kraj, którym wyście wzgardzili.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś wasze dzieci o których mówiliście, że będą łupem te wprowadzę; i one umiłują ziemię, którą wy wzgardziliście.
13.EIB.BIBLIA.2016Za to wasze dzieci, o których mówiliście, że staną się łupem, te wprowadzę i one przejmą na własność tę ziemię, którą wy pogardziliście.