« 4Moj 14:33 4 Księga Mojżeszowa 14:34 4Moj 14:35 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPPodle liczby czterdzieści dniow, w nichżeście to zoglądali ziemię, rok za dzień policzon będzie, a ❬za❭ czterdzieści lat weźmiecie nieprawości wasze a wzwiecie pomstę mą,
2.WUJEK.1923Według liczby czterdzieści dni, przez któreście oględowali ziemię, rok za dzień przyczytan będzie: i przez czterdzieści lat odniesiecie nieprawości wasze i poznacie pomstę moję:
3.GDAŃSKA.1881Według liczby dni, w którycheście szpiegowali ziemię, to jest czterdzieści dni, dzień każdy za rok licząc, poniesiecie nieprawości wasze czterdzieści lat, i poznacie pomstę swego odstąpienia ode mnie.
4.GDAŃSKA.2017Według liczby dni, w ciągu których wyszpiegowaliście ziemię, to znaczy czterdzieści dni, dzień za rok, będziecie ponosić karę za wasze nieprawości przez czterdzieści lat i poznacie pomstę za odstąpienie ode mnie.
5.CYLKOWWedług liczby dni, w którychście wypatrywali ziemię, czterdziestu dni - po roku za każdy dzień, poniesiecie karę waszę - czterdzieści lat, - abyście poznali niechęć Moję.
6.KRUSZYŃSKIStosownie do liczby dni, w ciągu których badaliście ziemię, czterdzieści dni - czterdzieści lat, będziecie znosić wasze przewinienia przez lat czterdzieści i poznacie, czem jest moje oddalenie.
7.MIESESwedle ilości dni, w których badaliście Kraj przez czterdzieści dni, po roku za dzień [każdy], będziecie dźwigać przewinienie wasze przez czterdzieści lat, a poznacie oburzenie Moje.
8.TYSIĄCL.WYD5Poznaliście kraj w przeciągu czterdziestu dni; każdy dzień teraz zamieni się w rok i przez czterdzieści lat pokutować będziecie za winy, i poznacie, co to znaczy, gdy Ja się oddalę.
9.BRYTYJKAWedług liczby dni, w ciągu których badaliście tę ziemię, a było ich czterdzieści, dzień licząc za rok, będziecie ponosić karę za wasze winy przez czterdzieści lat i doznacie mojej niechęci.
10.POZNAŃSKAOdpowiednio do liczby dni czterdziestu, w ciągu których poznawaliście kraj [Kanaan], poniesiecie swoją karę: po roku za każdy dzień. Będzie to zatem czterdzieści lat. Tak to poznacie moją niełaskę.
11.WARSZ.PRASKAJak przez czterdzieści dni przeprowadzaliście zwiad w [przyobiecanym wam] kraju - ile dni, tyle lat - tak przez czterdzieści lat będziecie cierpieć za wasze winy i przekonacie się sami, co to znaczy być daleko ode Mnie.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Według liczby dni w których przepatrywaliście ziemię, czyli czterdziestu dni poniesiecie waszą karę; po roku za każdy dzień, czyli czterdzieści lat, abyście poznali Moją niechęć.
13.EIB.BIBLIA.2016Ile trwał zwiad w tej ziemi, a trwał czterdzieści dni, tyle też - licząc dzień za rok, a więc czterdzieści lat - ponosić będziecie karę za wasze winy i doznacie mojej niechęci.