« 4Moj 14:39 4 Księga Mojżeszowa 14:40 4Moj 14:41 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPA natychmiast pirwego jutra powstawszy i szli na wirzch gory, i rzekli: „Gotowismy jić eż na to miasto, o niemże jest Pan mowił, bosmy zgrzeszyli”.
2.WUJEK.1923Alić oto bardzo rano wstawszy, wstąpili na wierzch góry i rzekli: Gotowiśmy iść na miejsce, o którem Pan mówił; bośmy zgrzeszyli.
3.GDAŃSKA.1881Tedy rano wstawszy wstąpili na wierzch góry, mówiąc: Oto my pójdziemy na to miejsce, o którem nam Pan powiedział; bośmy zgrzeszyli.
4.GDAŃSKA.2017Wstali więc wcześnie rano, wstąpili na szczyt góry i powiedzieli: Oto jesteśmy, pójdziemy na to miejsce, o którym PAN nam powiedział, bo zgrzeszyliśmy.
5.CYLKOWA wstawszy rano, ruszyli ku wierzchowi góry, mówiąc: "Oto gotowiśmy wnijść do tego miejsca, o którém powiedział Wiekuisty, - bośmy zgrzeszyli!"
6.KRUSZYŃSKIWstawszy wcześnie rano, weszli na szczyt góry, mówiąc: "Oto jesteśmy! Wejdziemy na miejsce, o którem mówił Bóg, bośmy zgrzeszyli".
7.MIESESNazajutrz wstali wczesnym rankiem i wychodzili ku szczytowi góry, mówiąc [niejako tem samem]: „Oto jesteśmy! Wyjdziem do owego miejsca, o którem Wiekuisty rzekł, gdyż zaiste! zgrzeszyliśmy”.
8.TYSIĄCL.WYD5Następnego ranka powstali bardzo wcześnie, wstąpili na szczyt góry i rzekli: Teraz jesteśmy gotowi wyruszyć do kraju, o którym mówił Pan; widzimy bowiem, żeśmy zawinili.
9.BRYTYJKAI wstali wcześnie rano, i chcieli wyruszyć na szczyt góry, mówiąc: Teraz gotowiśmy pójść na to miejsce, o którym mówił Pan; myśmy bowiem zgrzeszyli.
10.POZNAŃSKANazajutrz wstali wczesnym rankiem i ruszyli na szczyt góry, mówiąc: - Jesteśmy gotowi iść na to miejsce, o którym mówił Jahwe. [Rozumiemy bowiem], że zgrzeszyliśmy.
11.WARSZ.PRASKAWstawszy wczesnym rankiem, wyruszyli na szczyt góry, mówiąc: Pójdziemy do ziemi, o której mówił Jahwe, bośmy naprawdę zgrzeszyli.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A kiedy rano wstali, ruszyli ku wierzchowi góry, mówiąc: Oto jesteśmy gotowi wejść do tego miejsca, o którym powiedział WIEKUISTY, bo zgrzeszyliśmy.
13.EIB.BIBLIA.2016Wstali wcześnie rano, wyszli na skraj góry i postanowili: Oto jesteśmy! Chcemy wyruszyć w te miejsca, o których mówił PAN, bo jednak zgrzeszyliśmy.