« 4Moj 14:44 4 Księga Mojżeszowa 14:45 4Moj 15:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPI sczedł jest Amalechitski a Kananejski, ktorzyż to bydlili na gorach, bijąc je a siekąc i pędząc aż do Horma.
2.WUJEK.1923I zstąpił Amalekita i Chananejczyk, który mieszkał na górze, i pobiwszy je i posiekłszy gonił je aż do Hormy.
3.GDAŃSKA.1881Tedy zstąpił Amalekita i Chananejczyk, mieszkający na onej górze, a porazili je, i gonili je aż do Hormy.
4.GDAŃSKA.2017Wtedy Amalekici i Kananejczycy mieszkający na tej górze zstąpili, pobili ich i ścigali aż do Chormy.
5.CYLKOWI zstąpili Amalekita i Kanaanejczyk, mieszkający na owej górze, i porazili ich, i rozbili ich do szczętu.
6.KRUSZYŃSKITedy Amalecyci i Kanaanici, którzy mieszkali na tej górze, zeszli, uderzyli ich i starli ich aż do Horma.
7.MIESESWówczas zstąpił Amalekita i Kanaanejczyk, mieszkający na tej górze, pobili ich i porazili ich, aż do Chormy [Chorma].
8.TYSIĄCL.WYD5Wtedy zeszli Amalekici i Kananejczycy mieszkający na tej górze, pobili ich i rozproszyli aż do miejscowości Chorma.
9.BRYTYJKAAmalekici zaś i Kananejczycy, mieszkający w tych górach, zeszli w dół, pobili ich i przepędzili aż do Chormy.
10.POZNAŃSKAWtedy to Amalekici i Kanaanici, mieszkający na tej górze, zeszli w dół i pobili ich, ścigając aż do Chormy.
11.WARSZ.PRASKAWówczas mieszkający w tych górach Amalekici i Kananejczycy zstąpili na dół, rozgromili ich i rozproszyli po całym kraju, aż do miejscowości Chorma.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nadto zszedł Amalekita i Kanaanejczyk, który mieszkał na owej górze oraz ich porazili, po czym do szczętu ich rozbili.
13.EIB.BIBLIA.2016Wówczas zeszli Amalekici i Kananejczycy mieszkający w tych okolicach, pokonali ich i bili aż po Chormę.