« 4Moj 14:7 4 Księga Mojżeszowa 14:8 4Moj 14:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPBędzieli chcieć miłościwy Pan, wwiedzie nas w nię a podda nam ziemię mlekiem a miodem ciekącą.
2.WUJEK.1923Będzieli nam Pan miłościw, wprowadzi nas do niéj i da nam ziemię, mlekiem i miodem płynącą.
3.GDAŃSKA.1881Będzieli nam Pan miłościw, tedy nas wprowadzi do tej ziemi, a da ją nam, ziemię tę, która opływa mlekiem i miodem.
4.GDAŃSKA.2017Jeśli PAN upodoba nas sobie, to wprowadzi nas do tej ziemi i da ją nam – tę ziemię, która opływa mlekiem i miodem.
5.CYLKOWJeżeli upodoba nas Sobie Wiekuisty, tedy zaprowadzi nas do tej ziemi, i odda ją nam, tę ziemię, płynącą mlekiem i miodem;
6.KRUSZYŃSKIJeśli Jahwe jest dla nasz przychylny, wprowadzi nas do tego kraju i da nam go; jest to ziemia mlekiem i miodem płynąca.
7.MIESESJeżeli Wiekuisty upodoba Sobie nas, zaprowadzi tedy nas do Kraju tego i odda go nam, Kraj, który [jest takim, iż] płynie mlekiem i miodem; –
8.TYSIĄCL.WYD5Jeśli nam Pan sprzyja, to nas wprowadzi do tego kraju i da nam ten kraj, który prawdziwie opływa w mleko i miód.
9.BRYTYJKAJeżeli Pan ma w nas upodobanie, to wprowadzi nas do tej ziemi i da nam tę ziemię, która opływa w mleko i miód,
10.POZNAŃSKAJeśli Jahwe będzie nam sprzyjać, wprowadzi nas do tego kraju i da nam tę ziemię mlekiem i miodem płynącą.
11.WARSZ.PRASKAJeżeli Jahwe okaże nam swoją łaskawość, to wprowadzi nas do tej krainy i da nam ją na własność. Jest to kraj płynący mlekiem i miodem.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jeśli upodoba nas Sobie WIEKUISTY wtedy nas zaprowadzi do tej ziemi i nam ją odda; tą ziemię, co opływa mlekiem i miodem.
13.EIB.BIBLIA.2016Jeśli PAN upodobał nas sobie, to nas do niej wprowadzi. On nam da tę ziemię opływającą w mleko i miód.