« 4Moj 14:8 4 Księga Mojżeszowa 14:9 4Moj 14:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPNie szemrzycie przeciwko Panu ani się bojcie luda ziemie tej to, bo jako chleb tak możem je pożrzeć. Odeszła jest od nich wszytka obrona, a s nami jest Bog, nie straszcie się”.
2.WUJEK.1923Nie chciejcie spórnymi być przeciw Panu, i nie bójcie się ludzi ziemie onéj; bo jako chleb tak je pojeść możemy: odstąpiłać od nich wszelka obrona: Pan z nami jest, nie bójcie się.
3.GDAŃSKA.1881Jedno Panu nie bądźcie odpornymi, ani się wy bójcie ludu onej ziemi, bo jako chleb pojeść je możemy; odstąpiła obrona ich od nich, ale Pan jest z nami; nie bójcież się ich.
4.GDAŃSKA.2017Tylko nie buntujcie się przeciwko PANU ani nie bójcie się ludu tej ziemi, bo będą naszym chlebem; ich obrona odwróciła się od nich, a PAN jest z nami. Nie bójcie się ich.
5.CYLKOWTylko Wiekuistemu nie bądźcie przekorni, a ludu owej ziemi nie bójcie się, bo strawą oni naszą; odstąpił cień ich od nich, a Wiekuisty z nami: nie obawiajcież się ich!"
6.KRUSZYŃSKILecz wy nie podnoście rokoszu przeciwko Bogu i nie bójcie się narodu tego kraju, bo żerowiskiem będą dla nas; ich bezpieczeństwo odstąpiło od nich, a Bóg jest z nami, nie bójcie się".
7.MIESESależ wy nie buntujcie się przeciwko Wiekuistemu, ani też nie bójcie się ludu Kraju, gdyż naszą oni strawą; cień ich odstąpił ich, – Wiekuisty z nami, – więc się ich nie bójcie”.
8.TYSIĄCL.WYD5Tylko nie buntujcie się przeciwko Panu. Nie bójcie się też ludu tego kraju, gdyż ich pochłoniemy. Obrona od niego odstąpi, a z nami jest przecież Pan. Zatem nie bójcie się ich!
9.BRYTYJKAtylko nie buntujcie się przeciwko Panu. Nie lękajcie się ludu tej ziemi, będą oni naszym pokarmem; odeszła od nich ich osłona, a Pan jest z nami. Nie bójcie się ich!
10.POZNAŃSKATylko nie buntujcie się przeciw Jahwe! A nie lękajcie się ludu tej ziemi, bo oni [staną się] naszym łupem. Obrońca ich odstąpi od nich, a z nami jest Jahwe. Nie lękajcie się ich!
11.WARSZ.PRASKATylko nie buntujcie się przeciw Jahwe i nie bójcie się mieszkańców tego kraju, gdyż staną się naszym łupem. Już zabrakło im tego, co stanowiło ich obronę, natomiast naszą obroną jest Jahwe. Nie lękajcie się ich tedy.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Tylko nie bądźcie przekorni WIEKUISTEMU i nie bójcie się ludu tej ziemi, bo oni będą naszą strawą; odstąpił od nich ich cień, bo WIEKUISTY jest z nami; nie obawiajcie się ich!
13.EIB.BIBLIA.2016Tylko nie buntujcie się przeciw PANU! Nie bójcie się mieszkańców tej ziemi. Tak! Padną naszym łupem! Nie mają osłony! Z nami zaś jest PAN! Nie bójcie się ich!