« 3Moj 11:23 3 Księga Mojżeszowa 11:24 3Moj 11:25 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A ktokolwiek się dotknie zdechliny ich, splugawi się, i będzie nieczystym aż do wieczora.
2.GDAŃSKA.1881Bo się niemi pokalacie. Kto by się dotknął zdechliny ich, nie będzie czystym aż do wieczora;
3.GDAŃSKA.2017Przez nie staniecie się nieczyści. Każdy, kto dotknie ich padliny, będzie nieczysty aż do wieczora;
4.CYLKOWA oto temi pokalacie się, tak, że ktoby się dotknął zdechliny ich, nieczystym będzie do wieczora, -
5.KRUSZYŃSKITe też sprowadzają nieczystość: ktobykolwiek dotknął się ich padliny, będzie nieczysty aż do wieczora;
6.MIESESi przez nie będziecie się stawać nieczystymi: ktokolwiek dotknie się padliny ich, stanie się nieczystym, aż do wieczora,
7.TYSIĄCL.WYD5Owe zwierzęta czynią was nieczystymi. Każdy, kto dotknie się ich padliny, będzie nieczysty aż do wieczora.
8.BRYTYJKAPrzez te zaś zwierzęta staniecie się nieczyści i każdy, kto się dotknie ich padliny, będzie nieczystym do wieczora,
9.POZNAŃSKANastępujące [zwierzęta] powodują nieczystość: ktokolwiek dotknie ich padliny, będzie nieczysty do wieczora;
10.WARSZ.PRASKAZwierzęta te czynią człowieka nieczystym. Kto by dotknął ich padliny, będzie nieczysty aż do wieczora.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.tymi oto się pokalacie. Także kto by dotknął się ich padliny będzie nieczystym do wieczora.
12.EIB.BIBLIA.2016Kontakt z takimi owadami będzie was zanieczyszczał. Każdy, kto dotknie ich padliny, będzie nieczysty aż do wieczora,