« 3Moj 11:25 3 Księga Mojżeszowa 11:26 3Moj 11:27 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Wszelkie zwierzę, które acz ma kopyto, ale go nie dzieli, ani przeżuwa, nieczyste będzie: a kto się go dotknie, splugawi się.
2.GDAŃSKA.1881Wszelkie bydlę, które ma rozdzieloną stopę, a kopyta rozdwojonego nie ma, ani też przeżuwa, nieczyste wam będzie; kto by się go dotknął, nieczystym będzie.
3.GDAŃSKA.2017Padlina wszystkich zwierząt, które mają rozdzielone kopyto, ale nie mają racicy i nie przeżuwają, będzie dla was nieczysta. Każdy, kto jej dotknie, będzie nieczysty.
4.CYLKOWWszelkie bydlę, które ma rozdwojone kopyta, ale rozszczepiającego przecięcia nie ma, a przeżuwać nie przeżuwa - nieczystém wam będzie; ktoby się dotknął padliny ich, nieczystym będzie.
5.KRUSZYŃSKIWszelkie zwierzę, które ma rozdzielone kopyta, ale niema rozszczepienia i nie przeżuwa, będzie dla was nieczystemi ktokolwiek się go dotknie, będzie nieczystym.
6.MIESESTożsamo z bydlęciem każdem, które rozdwojone ma kopyta, ale nie rozszczepia przecięciem, lub też nie przeżuwa żułka, – nieczystemi one dla was są: ktokolwiek ich się dotknie stanie się nieczystym.
7.TYSIĄCL.WYD5Każde zwierzę, które ma kopyta, ale nie rozdzielone, i nie przeżuwa, będzie nieczyste dla was. Każdy, kto się go dotknie, będzie nieczysty.
8.BRYTYJKAto, które ma rozdzielone kopyto, ale nie przeżuwa połkniętego pokarmu, będzie dla was nieczyste i każdy, kto się go dotyka, stanie się nieczysty.
9.POZNAŃSKANieczyste jest dla was każde zwierzę, które ma rozdzielone kopyta, ale nie ma racic i nie przeżuwa; kto się go dotknie, będzie nieczysty.
10.WARSZ.PRASKAKażde zwierzę, które ma kopyta, ale nie podzielone parzyście, i które nie przeżuwa, będzie uchodzić wśród was za nieczyste. Kto by go dotykał, stanie się nieczysty.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Każde bydlę, które ma rozdwojone kopyta, ale nie ma rozczepiającego przecięcia oraz nie przeżuwa będzie dla was nieczyste; kto się dotknie ich padliny będzie nieczystym do wieczora.
12.EIB.BIBLIA.2016Każde zwierzę, które ma kopyto rozdzielone na dwoje, lecz nie jest to racica, a przy tym nie przeżuwa, będzie dla was nieczyste, a każdy, kto ich dotknie, zanieczyści się.