« 3Moj 11:43 3 Księga Mojżeszowa 11:44 3Moj 11:45 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Bom Ja jest Pan, Bóg wasz: bądźcie świętymi; bom Ja święty jest. Nie plugawcie dusz waszych żadnym płazem, który się rucha po ziemi.
2.GDAŃSKA.1881Albowiem Jam jest Pan Bóg wasz: przetoż poświęcajcie się, a bądźcie świętymi, bom Ja święty jest; a nie plugawcie dusz waszych żadnym płazem, który się czołga po ziemi.
3.GDAŃSKA.2017Gdyż ja jestem PAN, wasz Bóg. Uświęcajcie się więc i bądźcie świętymi, bo ja jestem święty. I nie zanieczyszczajcie się żadnym zwierzęciem pełzającym po ziemi.
4.CYLKOWAlbowiem Ja Wiekuisty Bóg wasz: poświęcajcie się, a bądźcie świętymi, bom Ja święty, i nie zanieczyszczajcie dusz waszych żadnym płazem pełzającym na ziemi.
5.KRUSZYŃSKIAlbowiem ja, Jahwe, jestem Bogiem waszym; uświęcajcie się i bądźcie świętymi, ponieważ ja święty jestem; i nie kalajcie się wszelkim płazem, co pełza po ziemi.
6.MIESESalbowiem zaiste Ja jestem Bogiem waszym, Wiekuistym; – więc uświęcajcie się i stawajcie się świętymi, gdyż Ja jestem Świętym, i nie zanieczyszczajcie samych siebie gadem wszelkim, pełzającym po ziemi.
7.TYSIĄCL.WYD5Ponieważ Ja jestem Pan, Bóg wasz - uświęćcie się. Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty! Nie będziecie się plugawić małymi zwierzętami, które pełzają po ziemi.
8.BRYTYJKAalbowiem Ja, Pan, jestem Bogiem waszym! Uświęcajcie się i bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty! Nie zanieczyszczajcie siebie samych żadnym płazem, który pełza po ziemi,
9.POZNAŃSKAponieważ to Ja, Jahwe, jestem waszym Bogiem, macie się uświęcać! Macie być świętymi, bom Ja jest święty. Nie wolno się wam brudzić jakimkolwiek z płazów, od których roi się na ziemi.
10.WARSZ.PRASKAJa jestem Jahwe, wasz Bóg. Będziecie się starali uświęcić siebie i będziecie święci, ponieważ Ja jestem święty. I nie dopuszczajcie do tego, aby czyniły was nieczystymi wszystkie owe płazy czołgające się po ziemi.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Albowiem Ja, WIEKUISTY, jestem waszym Bogiem; uświęcajcie się i bądźcie świętymi, bo Ja jestem Święty; zatem nie zanieczyszczajcie waszych dusz żadnym płazem pełzającym po ziemi.
12.EIB.BIBLIA.2016gdyż Ja, PAN, jestem waszym Bogiem! Uświęcajcie się i bądźcie święci, bo Ja jestem święty. Nie zanieczyszczajcie się więc niczym spośród tego mrowia zwierząt, które pełzają po ziemi,