« Nah 2:13 Księga Nahuma 3:1 Nah 3:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPBiada miastu krewnemu, wszytko łży roztargania pełne, nie odydzie ot ciebie łup.
2.WUJEK.1923Biada, miasto krwawe, wszystko kłamstwa szarpaniny pełne, nie odejdzie z ciebie łup.
3.GDAŃSKA.1881Biada miastu krwawemu; wszystko kłamstwa i łupiestwa pełne jest, a ździerstwo z niego nie wychodzi.
4.GDAŃSKA.2017Biada krwawemu miastu! Jest ono całe pełne kłamstwa i grabieży, a łup z niego nie wychodzi.
5.CYLKOWBiada miastu krwawemu, na wskroś przepełnionemu kłamstwem i zdzierstwem, w którem grabież nie ustaje!
6.KRUSZYŃSKIBiada miastu krwawemu, pełnemu zdrady - gwałtu, w którem grabież nie ustaje.
7.TYSIĄCL.WYD5Biada miastu krwawemu! Całe kłamliwe i grabieży pełne, a nie ustaje rabunek.
8.BRYTYJKABiada krwawemu miastu! Wszystko w nim jest oszustwem, pełno w nim łupu, nie ma końca grabieży.
9.POZNAŃSKABiada miastu krwawemu, co stoi na fałszu, wypełnione łupami, a nie ustające w grabieży!
10.WARSZ.PRASKABiada miastu krwią splamionemu! Pełno w nim kłamstwa i żądzy grabienia, a w rabowaniu innych nigdy nie ustaje.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Biada krwawemu miastu, na wskroś przepełnionemu kłamstwem, zdzierstwem; temu, w którym nie ustaje grabież!
12.EIB.BIBLIA.2016Biada miastu splamionemu krwią! Całe jest oszustwem. Wypełnia je gwałt, nie ustaje grabież!