« Nah 3:15 Księga Nahuma 3:16 Nah 3:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJP❬W❭ięcej jeś uczyniło kupczeni❬a❭ twego, niż jest gwiazd ni❬e❭bieskich, chrąst rozwiodł s❬kr❭zydle i zaleciał.
2.WUJEK.1923Więcéjeś uczyniła kupiectw twoich, niż jest gwiazd niebieskich, chrząszcz rozszerzył się i uleciał.
3.GDAŃSKA.1881Rozmnożyłeś kupców twoich nad gwiazdy niebieskie; ale jako chrząszcze przypadają i odlatują, tak i ci.
4.GDAŃSKA.2017Rozmnożyłaś swoich kupców ponad gwiazdy niebios. Jak larwa pożerają i odlatują.
5.CYLKOWLiczniejsi byli kramarze twoi niż gwiazdy nieba; ale chrząszcze się lenią i odlatują.
6.KRUSZYŃSKI"Rozmnożyłaś swoich kupców, jako gwiazdy na niebie; ale chrząszcz roztworzy skrzydła i uleci.
7.TYSIĄCL.WYD5Namnożyłaś swoich kupców więcej niż gwiazd na niebie; szarańcza wykluje się z oprzędu i uleci.
8.BRYTYJKANamnożyłaś swoich handlarzy więcej niż gwiazd na niebie; jak szarańcza rozciąga skrzydełka i odlatuje, tak odlecą.
9.POZNAŃSKAchoćbyś miała więcej kupców niż jest gwiazd na niebie,
10.WARSZ.PRASKAKupców sobie namnożyłaś niczym gwiazd na niebie. A szarańcza wydobędzie się ze swego oprzędu i spokojnie z miejsca tego odleci.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Twoi kramarze byli liczniejsi niż gwiazdy nieba; ale chrząszcze się lenią i odlatują.
12.EIB.BIBLIA.2016Namnożyłaś swych handlarzy. Więcej ich niż gwiazd na niebie! To szarańcza! Rozpostarła skrzydła, odleciała!