« Nah 3:4 Księga Nahuma 3:5 Nah 3:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPOwa toć ja k tobie, mowi Pan Bog wszech zastępow, i odkryję ganiebne udy twe przed twym obliczym a ukażę narodom nagotę twą, a krolewstwam szaradność twą,
2.WUJEK.1923Owo Ja do ciebie, mówi Pan zastępów, i odkryję sromotę twoję przed obliczem twojem i ukażę narodom nagość twoję, a królestwom hańbę twoję.
3.GDAŃSKA.1881Otom Ja przeciwko tobie, mówi Pan zastępów, i odkryję podołek twój na twarz twoję, a okażę narodom sprosność twoję, a królestwom hańbę twoję:
4.GDAŃSKA.2017Oto jestem przeciwko tobie, mówi PAN zastępów, odkryję poły twojej szaty aż do twarzy i ukażę narodom twoją nagość, a królestwom – twoją hańbę.
5.CYLKOWOtom przeciw tobie, rzecze Wiekuisty zastępów, i odkryję płaszcze twe na oblicze twoje, i ukażę narodom srom twój, a królestwom hańbę twoję.
6.KRUSZYŃSKI"Oto ja przeciw tobie" - rzecze Jahwe zastępów: "i podniosę płaszcze twe na oblicza twoje, i ukażę narodom srom twój i królestwom hańbę twą.
7.TYSIĄCL.WYD5Oto Ja przeciw tobie! - wyrocznia Pana Zastępów - i podniosę twe szaty na oblicze twoje, i ukażę narodom twą nagość, a królestwom - twą sromotę.
8.BRYTYJKAoto Ja wystąpię przeciwko tobie - mówi Pan Zastępów - podniosę poły twoich szat na twoją twarz i pokażę ludom twoją nagość, a królestwom twoją sromotę.
9.POZNAŃSKAPowstanę przeciwko tobie - mówi Jahwe Zastępów - rozchylę połę twej szaty po samą twarz, nagość twoją ukażę narodom, twą hańbę - królestwom.
10.WARSZ.PRASKADlatego teraz ruszam przeciw tobie, bo taki jest wyrok Pana Zastępów. Uniosę twoje szaty ku twemu obliczu i ukażę narodom całą twoją nagość, twoje pohańbienie ukażę królestwom.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Oto jestem przeciw tobie mówi WIEKUISTY Zastępów; na twą twarz odkryję twoje płaszcze i ukażę narodom twój srom, a królestwom twą hańbę.
12.EIB.BIBLIA.2016wystąpię przeciwko tobie - oświadcza PAN Zastępów. Obnażę twe łono! Zawinę ci suknię na twarz! Ukażę narodom twoją nagość, a królestwom twój wstyd.