« Nah 3:6 Księga Nahuma 3:7 Nah 3:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPI będzie: wszelki, kto cię uźrzy, odskoczy od ciebie a rzecze: Pogubiono jest Niniwen miasto. Kto potrzęsie głową na ❬cię❭? ❬O❭tkąd szukać będę tobie ucieszyciela?
2.WUJEK.1923A będzie, każdy, kto cię ujrzy, odskoczy od ciebie i rzecze: Spustoszone jest Niniwe, kto nad tobą chwiać głową będzie? Zkąd mam szukać pocieszyciela tobie?
3.GDAŃSKA.1881Tak, że ktokolwiek cię ujrzy, oddali się od ciebie i rzecze: Zburzone jest Niniwe, któżby się go użalił? Gdzieżbym szukał tych, którzyby cię cieszyli?
4.GDAŃSKA.2017Ten, kto cię ujrzy, oddali się od ciebie i powie: Zburzona jest Niniwa, któż będzie jej żałował? Gdzie mam szukać dla ciebie pocieszycieli?
5.CYLKOWAby każdy, który cię ujrzy uciekał od ciebie, i wołał: Spustoszona Niniwa! Któżby się użalił nad nią? Zkądbym poszukał pocieszycieli dla ciebie?
6.KRUSZYŃSKIKtokolwiek wejrzy na cię, ucieknie od ciebie i rzeknie: "Spustoszona Niniwa!" "Któż użali się nad tobą? Skądbym poszukał pocieszycieli dla ciebie?"
7.TYSIĄCL.WYD5I każdy, kto cię ujrzy, oddali się od ciebie, i zawoła: Spustoszona Niniwa! Któż ulituje się nad nią? Gdzie mam szukać pocieszycieli dla ciebie?
8.BRYTYJKAKtokolwiek cię zobaczy, będzie uciekał przed tobą, mówiąc: Niniwa jest zburzona! Któż jej będzie żałował? Nie mogę znaleźć dla ciebie pocieszycieli.
9.POZNAŃSKAKto tylko cię ujrzy, odwróci się od ciebie, mówiąc: "Niniwa zburzona! Któż by jej żałował?" Gdzie ci mam szukać pocieszycieli?
10.WARSZ.PRASKAI wówczas kto cię ujrzy, będzie od ciebie uciekać. I będą wszyscy wołać, że upadła Niniwa. Któż cię teraz wesprze, gdzie znajdę ci pocieszenie?
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.By każdy, kto cię zobaczy – uciekał od ciebie i wołał: Ninewa spustoszona! Któż by się nad nią użalił? Skąd poszukam dla ciebie pocieszycieli?
12.EIB.BIBLIA.2016Ktokolwiek cię zobaczy, odstąpi od ciebie i powie: Niniwa spustoszona! Czy komuś jej żal? Trudno nawet znaleźć współczujących tobie!