« Nah 3:7 Księga Nahuma 3:8 Nah 3:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPZali jeś ty lepsze niż Aleksandryja, mając wiele ludzi pod sobą, jeż to bydli na potocech? Wody około jego, jegoż to bogacstwo morze, wody mury jego.
2.WUJEK.1923Izaliś lepsze nad Alexandryą ludną, która mieszka na rzekach? wody około niéj, któréj bogactwa morze, a wody mury jéj.
3.GDAŃSKA.1881Izaliś ty lepsza, niż ludne miasto No, które leżało między rzekami, wodami otoczone będąc; którego wałem było morze, i od morza mur jego?
4.GDAŃSKA.2017Czy jesteś lepsza niż ludne miasto No, które leżało pomiędzy rzekami, otoczone wodami, którego wałem było morze i morze jego murem?
5.CYLKOWCzyżeś lepszą niż No-Ammon, które nad rzekami osiadło, a otoczone było wodami, któremu rzeka była wałem, rzeka za mur służyła?
6.KRUSZYŃSKI"Czyżeś lepszą, niż No-Amon, które nad jeziorami osiadło - wodami było otoczone, któremu morze było wałem i morze za mur służyło?"
7.TYSIĄCL.WYD5Czyś lepsza niż No-Amon, które się rozsiadło między rzekami - wody dokoła niego - a wałem jego było morze i wody jego murem.
8.BRYTYJKACzy jesteś lepsza niż No-Ammon, które leżało nad Nilem, otoczone zewsząd wodami? Morze było jego wałem, wody jego murem.
9.POZNAŃSKACzy może więcej znaczysz niż No Amon, które leżało między odnogami Nilu, otoczone zewsząd wodą, któremu morze służyło za wał ochronny, a woda za mury?
10.WARSZ.PRASKACzyś ty lepsza niż No-Amon, co między strumieniami leży, ze wszystkich stron dokładnie otoczony woda, a morze jest dlań wałem ochronnym i wody były jego murami dokoła?
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Czy jesteś lepszą niż No–Ammon, które osiadło nad rzekami i było otoczone wodami; dla którego potężna rzeka była wałem oraz morze służyło za mur?
12.EIB.BIBLIA.2016Czyś ty lepsza od No-Ammon między odnogami Nilu, miasta otoczonego przez wodę, z morzem jako wałem i morzem jako murem?