« 1Moj 17:11 1 Księga Mojżeszowa 17:12 1Moj 17:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPMłodzieniec w ośmi dnioch będzie obrzazan miedzy wami w waszem pokoleniu, tako wschowaniec jako zakupieniec, a ktoćkoli ❬nie❭ będzie s rodu waszego.
2.WUJEK.1923Dzieciątko ośmi dni będzie obrzezano między wami, każdy mężczyzna w narodziech waszych: tak w domu urodzony sługa jako i kupiony, będzie obrzezany, i którykolwiek nie jest z pokolenia waszego.
3.GDAŃSKA.1881Syn ośmiu dni, będzie obrzezany między wami każdy mężczyzna w narodziech waszych, tak doma narodzony jako i kupiony za pieniądze, od jakiegożkolwiek cudzoziemca, któryby nie był z nasienia twego.
4.GDAŃSKA.2017Każdy syn wśród was w ósmym dniu życia będzie obrzezany, każdy mężczyzna przez wszystkie pokolenia, tak narodzony w domu, jak i nabyty za pieniądze od jakiegokolwiek cudzoziemca, który nie pochodzi z twego potomstwa.
5.NEUFELD.1863I w ósmym dniu wieku ma być obrzezanym u was wszelkie męzkie w pokoleniach waszych, urodzony w domu i nabytek za pieniądz od każdego cudzoziemca, który nie jest z nasienia twojego.
6.CYLKOWA w wieku ośmiu dni obrzezaną ma być u was wszelka płeć męzka, w pokoleniach waszych, urodzony w domu i nabyty za pieniądz z jakiegokolwiek cudzego rodu, który nie jest z potomstwa twojego.
7.KRUSZYŃSKIGdy będzie miało osiem dni, każde dziecię płci męskiej wśród was, będzie obrzezane z wieku na wiek, czyto będzie urodzone w domu, czy nabyte za pieniądze z pośród każdego obcego, który nie należy do twego rodu.
8.MIESESW wieku dni ośmiu niech zostanie u was obrzezany każdy mężczyzna w pokoleniach waszych. Co do domowników, i nowonabytych za pieniądze z pośród obcych wszelakich, którzy nie są z pokolenia twego
9.SPITZER.1937A w wieku ośmiu dni obrzezany będzie u was każdy męski w pokoleniach waszych, urodzony w domu i kupiony za pieniądze od każdego obcego, który nie z potomstwa twego jest.
10.TYSIĄCL.WYD5Z pokolenia w pokolenie każde wasze dziecko płci męskiej, gdy będzie miało osiem dni, ma być obrzezane; sługa urodzony w waszym domu lub nabyty za pieniądze; każdy obcy, który nie jest potomkiem twoim -
11.BRYTYJKAKażde wasze dziecię płci męskiej, po wszystkie pokolenia, gdy będzie miało osiem dni, ma być obrzezane; podobnie też wszystkie inne dzieci, zarówno urodzone w domu jak i nabyte za pieniądze od jakiegokolwiek cudzoziemca, który nie jest z potomstwa twego,
12.POZNAŃSKAZ pokolenia w pokolenie każdy chłopiec mający osiem dni życia ma być u was obrzezany; zarówno ten, który urodził się w domu, jak i nabyty za pieniądze, każdy obcy, nie należący do twego potomstwa,
13.WARSZ.PRASKAWszystkie wasze dzieci płci męskiej powinny być obrzezane ósmego dnia po urodzeniu. I tak ma być po wszystkie pokolenia. Dotyczy to także niewolników urodzonych w waszych domach lub nabytych za pieniądze oraz wszystkich obcych, którzy nawet nie będą waszymi potomkami.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.W wieku ośmiu dni, w waszych pokoleniach ma być u was obrzezana cała płeć męska; zarówno urodzony w domu, jak i nabyty za pieniądze z jakiegokolwiek, cudzego rodu, który nie jest z twojego potomstwa.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITGdy w waszych pokoleniach dziecko płci męskiej mieć będzie osiem dni, obrzezacie je, każde, urodzone w domu i nabyte za pieniądze od wszelkich cudzoziemców nie należących do waszego potomstwa.