« 1Moj 17:12 1 Księga Mojżeszowa 17:13 1Moj 17:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPBędzie s nim m[n]oj ślub i s jego pokolenim na wieki.
2.WUJEK.1923I będzie umowa moja na ciele waszem na przymierze wieczne.
3.GDAŃSKA.1881Koniecznie obrzezany będzie, urodzony w domu twoim, i kupiony za pieniądze twoje; a będzie przymierze moje na ciele waszem, na przymierze wieczne.
4.GDAŃSKA.2017Urodzony w twoim domu i nabyty za twoje pieniądze musi być obrzezany. A moje przymierze będzie na waszym ciele jako wieczne przymierze.
5.NEUFELD.1863Obrzezanym być ma, urodzony w domu twoim i nabytek za pieniądz twój, aby było przymierze moje na członku waszym wieczném przymierzem.
6.CYLKOWObrzezanym ma być urodzony w domu twoim, i nabyty za pieniądz twój; a niechaj będzie przymierze Moje na ciele waszém przymierzem wieczném.
7.KRUSZYŃSKIWinien być obrzezany nowonarodzony domu twego, albo nabyty za pieniądze, a przymierze moje w ciałach waszych będzie przymierzem wiecznem.
8.MIESESobrzezanym być musi i domownik twój i nowonabyty twój za pieniądze. Przymierze Moje będzie na ciele waszem przymierzem wieczystem.
9.SPITZER.1937Obrzezany ma być urodzony w domu twym i kupiony za pieniądz twój, a niech będzie przymierze moje na ciele waszym przymierzem wiecznym.
10.TYSIĄCL.WYD5ma być obrzezany; obrzezany ma być sługa urodzony w domu twoim lub nabyty za pieniądze. Przymierze moje, przymierze obrzezania, będzie przymierzem na zawsze.
11.BRYTYJKAObrzezany ma być; zarówno urodzony w domu twoim jak i nabyty przez ciebie za pieniądze. I będzie przymierze moje na ciele waszym jako przymierze wieczne.
12.POZNAŃSKAma być obrzezany. Obrzezany ma być więc i urodzony w twoim domu, i nabyty za twoje pieniądze. A to przymierze ze mną [widoczne] na waszym ciele będzie przymierzem wiecznym.
13.WARSZ.PRASKAMają być obrzezani zarówno ci, którzy się urodzą w waszych domach, jak i ci, którzy zostaną nabyci za pieniądze. Oto moje przymierze, którego znak będziecie nosić na własnym ciele. Jest to przymierze wieczne.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Obrzezanym ma być urodzony w twoim domu oraz nabyty za twe pieniądze. I niech Moje Przymierze wobec waszej cielesnej natury będzie przymierzem wiecznym.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITObrzezany więc musi być każdy urodzony w twoim domu lub nabyty za twoje pieniądze. Będzie to znak mojego przymierza na waszym ciele na zawsze.