« 1Moj 17:13 1 Księga Mojżeszowa 17:14 1Moj 17:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPMąż, jegoż to ciało nie będzie obrzazano, zagładzona będzie ta dusza z swego ludu, bo jest mego ślubu nie pełniła”.
2.WUJEK.1923Mężczyzna, którego odrzezku ciało nie będzie obrzezane, będzie wygładzona dusza ona z ludu swego: iż przymierze moje wzruszył.
3.GDAŃSKA.1881A nie obrzezany mężczyzna, którego by nie było obrzezane ciało nieobrzezki jego, będzie wytracona dusza ona z ludu swego; albowiem zgwałcił przymierze moje.
4.GDAŃSKA.2017A nieobrzezany mężczyzna, któremu nie obrzezano ciała jego napletka, ta dusza będzie wykluczona ze swego ludu, bo złamała moje przymierze.
5.NEUFELD.1863A przedskórny, to jest mężczyzna któryby nie obrzezał ciała przedskórka swego – dusza ta ma być wytrąconą z swojego ludu; przymierze moje zerwał.
6.CYLKOWNieobrzezany zaś mężczyzna, któryby nie obrzezał ciała napletka swojego, wytępiona ma być dusza ta z ludu swojego, przymierze Moje zerwał."
7.KRUSZYŃSKIĄ nieobrzezany mężczyzna, który nie był obrzezany na ciele odrzezka swego, niech będzie wykluczony, jako istota żyjąca, z narodu mego: on przymierze moje naruszył".
8.MIESESMężczyzna zaś nieobrzezany, na którego ciele obrzezki nie zostanie obrzezanie dokonane, osoba ta zostanie wytępiona ze swojego ludu, – on zerwał przymierze Moje.”
9.SPITZER.1937A nieobrzezany mężczyzna, który by nie obrzezał ciała naskórka swego, wytępiona ma być istota ta z ludu jego; przymierze moje złamała.
10.TYSIĄCL.WYD5Nieobrzezany, czyli mężczyzna, któremu nie obrzezano ciała jego napletka, taki człowiek niechaj będzie usunięty ze swojej społeczności; zerwał on bowiem przymierze ze Mną.
11.BRYTYJKAA nieobrzezany mężczyzna, który nie będzie miał obrzezanego ciała napletka swego, będzie wytępiony z ludu swego, bo złamał przymierze moje.
12.POZNAŃSKANie obrzezany zaś mężczyzna, któremu nie obrzezano ciała napletka, taki człowiek niech będzie wyłączony ze swej społeczności, gdyż złamał przymierze ze mną.
13.WARSZ.PRASKANieobrzezani, czyli ci wszyscy, którym nie usunięto części napletka, niech będą wyłączeni z waszej społeczności. W przeciwnym razie nie byłoby uszanowane moje przymierze.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś nieobrzezany mężczyzna, który by nie obrzezał cielesnej natur swojego napletka ta osoba ma być wytępiona ze swego ludu, gdyż zerwał Moje Przymierze.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITNieobrzezany mężczyzna, to jest z nieobrzezanym napletkiem, zostanie usunięty z ludu, bo nie dochował mojego przymierza.