« 1Moj 17:16 1 Księga Mojżeszowa 17:17 1Moj 17:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPI padnie Abram przed Bogiem na swe oblicze, i wstanie a rzecze w swem sercu: „Dał niż we ście leciech ja mogę syna mieci? A Sara bąd ❬ąc❭ w dziewiącidziesiąt leciech i porodzi[ła]?”
2.WUJEK.1923Upadł Abraham na oblicze swoje, i rozśmiał się mówiąc w sercu swojem: Co mniemasz, że stoletniemu syn się urodzi? i Sara w dziewięćdziesiąt lat porodzi?
3.GDAŃSKA.1881Tedy Abraham padł na oblicze swoje, i roześmiał się, a mówił w sercu swem: Zaż człowiekowi stuletniemu urodzi się syn? i azaż Sara w dziewięćdziesięciu latach porodzi?
4.GDAŃSKA.2017Wtedy Abraham upadł na twarz i roześmiał się, i mówił w swoim sercu: Czy stuletniemu człowiekowi urodzi się syn? I czy Sara w wieku dziewięćdziesięciu lat urodzi?
5.NEUFELD.1863I upadł Abraham na oblicze swoje, i śmiał się i mówił w sercu swojém, czyż stoletniemu urodzi się coś? a Sarah dziewięćdziesięcioletnia czy porodzi?
6.CYLKOWI padł Abraham na oblicze swoje, a uśmiechnąwszy się pomyślał w sercu swojém: Czyżby stuletniemu się narodziło, a czyżby Sara dziewięćdziesięcioletnia rodzić miała?"
7.KRUSZYŃSKIAbraham, padłszy na twarz swoją, uśmiechał się, mówiąc w sercu swojem: "Czyż urodzi się syn od stuletniego starca i czyż Sara, mając lat dziewięćdziesiąt, rodzić będzie?"
8.MIESESNato Abraham padł na oblicze swoje i śmiał się, – w myśli swojej rzekł: „Izali urodzi się stuletniemu, izali Sara urodzi w wieku lat dziewięćdziesięciu”?
9.SPITZER.1937Tedy padł Abraham na oblicze swe i uśmiechnął się i rzekł w sercu swym: – Czyż w wieku stuletniemu narodziłby się? Czyż Sara w wieku dziewięćdziesiątletnim rodziłaby?
10.TYSIĄCL.WYD5Abraham, upadłszy na twarz, roześmiał się; pomyślał sobie bowiem: Czyż człowiekowi stuletniemu może się urodzić syn? Albo czy dziewięćdziesięcioletnia Sara może zostać matką?
11.BRYTYJKAWtedy Abraham padł na oblicze swoje i roześmiał się, bo pomyślał w sercu swoim: Czyż stuletniemu może się urodzić dziecko? I czyż Sara, dziewięćdziesięcioletnia, może rodzić?
12.POZNAŃSKAWtedy Abraham padł na twarz, lecz uśmiechnął się, bo w duchu pomyślał sobie: - Czy mąż stuletni doczeka się jeszcze potomstwa? Czy dziewięćdziesięcioletnia Sara może porodzić?
13.WARSZ.PRASKAUsłyszawszy to wszystko, Abraham upadł na twarz i zaczął się śmiać, mówiąc: Czy stuletni mężczyzna może jeszcze mieć dzieci? Czy Sara, mając dziewięćdziesiąt lat, może jeszcze wydać na świat potomstwo?
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A Abraham padł na swoje oblicze, uśmiechnął się oraz pomyślał w swoim sercu: Czyżby stuletniemu się narodziło? I czyżby dziewięćdziesięcioletnia Sara miała rodzić?
15.EIB.BIBLIA.2016.LITWtedy Abraham padł na twarz i roześmiał się, pomyślał sobie bowiem: Czy stuletniemu urodzi się dziecko? Czy będzie mogła urodzić Sara, kobieta, która liczy sobie dziewięćdziesiąt lat?