« 1Moj 17:17 1 Księga Mojżeszowa 17:18 1Moj 17:19 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPI rzekł jest ku Bogu: „By był jedno żyw przed tobą Ismahel”.
2.WUJEK.1923I rzekł do Boga: Oby Ismael żył przed tobą.
3.GDAŃSKA.1881I rzekł Abraham do Boga: O by tylko Ismael żył przed obliczem twojem!
4.GDAŃSKA.2017I Abraham powiedział do Boga: Oby tylko Izmael żył przed twoim obliczem!
5.NEUFELD.1863I rzekł Abraham do Boga: niechby Jiszmael żył przed Tobą!
6.CYLKOWI rzekł Abraham do Boga: "Niechby już Iszmael żył przed tobą!"
7.KRUSZYŃSKII rzekł Abraham do Boga: "Oby Izmael żył przed obliczem twojem!"
8.MIESESI Abraham rzekł do Boga: „Bodajże lsmael żył przed tobą”.
9.SPITZER.1937Więc rzekł Abraham do Boga: – Oby już Jiszmael żył wobec Ciebie!
10.TYSIĄCL.WYD5Rzekł zatem do Boga: Oby przynajmniej Izmael żył pod Twą opieką!
11.BRYTYJKAI rzekł Abraham do Boga: Oby tylko Ismael pozostał przy życiu przed twoim obliczem!
12.POZNAŃSKARzekł więc Abraham do Boga: - Oby przynajmniej Ismael żył pod Twoją opieką.
13.WARSZ.PRASKAI dodał: Oby przynajmniej Izmael przetrwał przed Twoim obliczem!
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem Abraham powiedział do Boga: Niech już Iszmael żyje przed tobą.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITI powiedział Abraham do Boga: Oby tylko Ismael mógł żyć blisko Ciebie!