« 1Moj 17:18 1 Księga Mojżeszowa 17:19 1Moj 17:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPI rzekł jest Pan Bog ku Abrahamowi: „Sara żona twoja porodzi tobie syna a zdziejesz jemu jimię Isaak, a ja jemu ustawię ślub moj wieczny a siemieniu jego po niem.
2.WUJEK.1923I rzekł Bóg do Abrahama: Sara, żona twoja, urodzi tobie syna, i nazowiesz imię jego Izaak, i postanowię umowę moję jemu na przymierze wieczne, i nasieniu jego po nim.
3.GDAŃSKA.1881I rzekł Bóg: Zaiste, Sara, żona twoja, urodzi tobie syna, i nazowiesz imię jego Izaak; i utwierdzę przymierze moje z nim, umową wieczną, i z nasieniem jego po nim.
4.GDAŃSKA.2017A Bóg powiedział: Naprawdę, twoja żona Sara urodzi ci syna i nadasz mu imię Izaak. I utwierdzę moje przymierze z nim jako wieczne przymierze i z jego potomstwem po nim.
5.NEUFELD.1863I rzekł Bóg: zaiste, Sarah żona twoja urodzi ci syna i nazwiesz imie jego Jicchak i ustanowię przymierze swoje z nim, przymierzem wieczném dla nasienia jego po nim.
6.CYLKOWI rzekł Bóg: "Ależ Sara, żona twoja, urodzi ci syna, i nazwiesz imię jego Ic'hak; i ustanowię przymierze Moje z nim, przymierzem wieczném, dla potomstwa jego po nim.
7.KRUSZYŃSKII odpowiedział Bóg: "Tak, Sara, żona twoja, urodzi ci syna; dasz mu imię Izaak i postanowię moje przymierze z nim, jako przymierze wieczne dla jego potomków po nim.
8.MIESESA Bóg rzekł: „Jednak żona twoja Sara urodzi ci syna i nazwiesz go Izakiem [Jicchak]. Ja urzeczywistnię przymierze Moje z nim, jako przymierze wieczyste, wobec potomstwa jego po nim.
9.SPITZER.1937A rzekł Bóg: – Zaprawdę Sara, żona twoja, urodzi ci syna i nazwiesz imię jego Jic-chak; i ustanowię przymierze moje z nim przymierzem wiecznym dla potomków jego po nim.
10.TYSIĄCL.WYD5A Bóg mu na to: Ależ nie! Żona twoja, Sara, urodzi ci syna, któremu dasz imię Izaak. Z nim też zawrę przymierze, przymierze wieczne z jego potomstwem, które po nim przyjdzie.
11.BRYTYJKANa to rzekł Bóg: Nie! Ale żona twoja Sara urodzi ci syna i nazwiesz go imieniem Izaak, a Ja ustanowię przymierze moje z nim jako przymierze wieczne dla jego potomstwa po nim.
12.POZNAŃSKAA Bóg rzekł: - A jednak twoja żona Sara urodzi ci syna! Dasz mu imię Izaak. Ja zaś utrwalę moje przymierze z nim, jako wieczne przymierze dla jego przyszłego potomstwa.
13.WARSZ.PRASKAA Jahwe na to: Otóż nie! Sara, twoja żona, porodzi ci syna, któremu nadasz imię Izaak. Z nim również zawrę przymierze wieczne, sięgające wszystkich jego potomków.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A Bóg powiedział: Ależ Sara, twoja żona urodzi ci syna i nazwiesz jego imię Ic'hak; i ustanowię Moje przymierze z nim przymierzem wiecznym, dla jego potomstwa po nim.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITLecz Bóg powiedział: Nie tak będzie! Twoja żona Sara urodzi ci syna. Nadasz mu imię Izaak. Z nim ustanowię moje przymierze jako przymierze wieczne i rozciągnę je na jego potomstwo.