« 1Moj 17:1 1 Księga Mojżeszowa 17:2 1Moj 17:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPPołożę ślub miedzy tobą a miedzy mną a rozpłodzę cię wielmi”.
2.WUJEK.1923A uczynię przymierze moje między mną i tobą, i rozmnożę cię zbytnie wielce.
3.GDAŃSKA.1881A uczynię przymierze moje, między mną i między tobą, i rozmnożą cię bardzo obficie.
4.GDAŃSKA.2017A zawrę moje przymierze między mną a tobą i rozmnożę cię bardzo obficie.
5.NEUFELD.1863I położę przymierze swoje miedzy sobą a między tobą i rozmnożę cię bardzo licznie.
6.CYLKOWI ustanowię przymierze Moje między Mną a tobą, i rozmnożę cię bardzo a bardzo."
7.KRUSZYŃSKIustanowię przymierze moje pomiędzy mną i pomiędzy tobą i zbyt wielce cię rozmnożę".
8.MIESESa Ja ustanowię przymierze Moje pomiędzy Mną a tobą i rozmnożę Ciebie nadzwyczajnie.”
9.SPITZER.1937I ustanowię przymierze moje między mną a tobą i rozmnożę cię bardzo a bardzo.
10.TYSIĄCL.WYD5chcę bowiem zawrzeć moje przymierze pomiędzy Mną a tobą i dać ci niezmiernie liczne potomstwo.
11.BRYTYJKAUstanowię bowiem przymierze między mną a tobą i dam ci bardzo liczne potomstwo.
12.POZNAŃSKAJa chcę bowiem zawrzeć przymierze z tobą i rozmnożyć cię niezmiernie.
13.WARSZ.PRASKAChcę bowiem zawrzeć z tobą przymierze i obdarzyć cię bardzo licznym potomstwem.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ustanowię też Moje przymierze pomiędzy Mną a tobą oraz rozmnożę cię bardzo, a bardzo.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITUstanowię bowiem przymierze między Mną a tobą i rozmnożę cię bardzo obficie.