« 1Moj 17:23 1 Księga Mojżeszowa 17:24 1Moj 17:25 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPI był jest Abraham w dzie- wiącidziesiąt a w dziewiąci leciech, gdyż się jest obrzazał,
2.WUJEK.1923Abrahamowi było dziewięćdziesiąt i dziewięć lat, kiedy obrzezał ciało odrzezku swego.
3.GDAŃSKA.1881A Abrahamowi było dziewięćdziesiąt lat i dziewięć, gdy obrzezane było ciało nieobrzeski jego.
4.GDAŃSKA.2017Abraham miał dziewięćdziesiąt dziewięć lat, gdy obrzezano ciało jego napletka.
5.NEUFELD.1863I Abraham miał dziewięćdziesiąt i dziewięć lat, gdy obrzezał ciało przedskórka swojego.
6.CYLKOWA Abraham miał dziewięćdziesiąt i dziewięć lat, gdy obrzezano ciało napletka jego.
7.KRUSZYŃSKIAbraham miał dziewięćdziesiąt dziewięć lat, gdy zostało obrzezane ciało odrzezka jego;
8.MIESESAbraham był w wieku lat dziewięćdziesięciu dziewięciu, gdy dokonano obrzezania ciała obrzezki jego,
9.SPITZER.1937A Abraham miał dziewięćdziesiąt i dziewięć lat, gdy obrzezano ciało naskórka jego.
10.TYSIĄCL.WYD5Abraham miał lat dziewięćdziesiąt dziewięć, gdy obrzezano ciało jego napletka,
11.BRYTYJKAA miał Abraham dziewięćdziesiąt dziewięć lat, gdy obrzezano jego napletek.
12.POZNAŃSKASam Abraham liczył dziewięćdziesiąt dziewięć lat, kiedy poddał się obrzezaniu napletka.
13.WARSZ.PRASKASam Abraham, gdy poddawał się obrzezaniu, miał dziewięćdziesiąt dziewięć lat.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A Abraham miał dziewięćdziesiąt dziewięć lat, gdy obrzezano cielesną naturę jego napletka.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITAbraham został więc obrzezany w wieku dziewięćdziesięciu dziewięciu lat.