« 1Moj 17:24 1 Księga Mojżeszowa 17:25 1Moj 17:26 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPa Ismahel był we trzynaście leciech, gdyż to jest obrzazan.
2.WUJEK.1923A Ismael syn trzynaście lat miał spełna czasu obrzezania swego.
3.GDAŃSKA.1881A Ismaelowi synowi jego było trzynaście lat, gdy obrzezane było ciało nieobrzeski jego.
4.GDAŃSKA.2017A jego syn Izmael miał trzynaście lat, gdy obrzezano ciało jego napletka.
5.NEUFELD.1863A Jiszmael syn jego miał trzynaście lat, gdy obrzezano ciało przedskórka jego.
6.CYLKOWA Iszmael, syn jego miał trzynaście lat, gdy obrzezano ciało napletka jego.
7.KRUSZYŃSKIA Izmael miał trzynaście lat, gdy zostało obrzezane ciało odrzezka jego.
8.MIESESa syn jego Ismael [Jiszmael] był w wieku lat trzynastu, gdy dokonano obrzezania ciała obrzezki jego.
9.SPITZER.1937A Jiszmael, syn jego, miał trzynaście lat, gdy obrzezano ciało naskórka jego.
10.TYSIĄCL.WYD5a Izmael miał lat trzynaście, gdy obrzezano ciało jego napletka.
11.BRYTYJKAIsmael zaś, syn jego, miał trzynaście lat, gdy obrzezano jego napletek.
12.POZNAŃSKAA Ismael, jego syn, liczył lat trzynaście, kiedy obrzezano mu napletek.
13.WARSZ.PRASKAJego syn Izmael miał wtedy trzynaście lat.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś jego syn Iszmael miał trzynaście lat, gdy obrzezano cielesną naturę jego napletka.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITJego syn Ismael liczył sobie wtedy trzynaście lat.