« 1Moj 17:25 1 Księga Mojżeszowa 17:26 1Moj 17:27 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPWszytcy jednego dnia obrzezani, Abraham i Ismahel syn jego
2.WUJEK.1923Tegóż dnia obrzezan jest Abraham i Ismael syn jego:
3.GDAŃSKA.1881Tegoż dnia obrzezany jest Abraham, i Ismael, syn jego.
4.GDAŃSKA.2017Tego samego dnia obrzezano Abrahama i jego syna Izmaela.
5.NEUFELD.1863W tymże samym dniu obrzezanym został Abraham i Jiszmael syn jego.
6.CYLKOWTegoż samego dnia obrzezanym został Abraham i Iszmael, syn jego.
7.KRUSZYŃSKITego samego dnia był obrzezany Abraham i Izmael, syn jego;
8.MIESESTego właśnie dnia został obrzezany Abraham i syn jego Ismael;
9.SPITZER.1937Tegoż samego dnia obrzezany był Abraham (i Jiszmael, syn jego),
10.TYSIĄCL.WYD5Tego samego dnia zostali więc obrzezani: Abraham i syn jego Izmael,
11.BRYTYJKATego samego dnia zostali obrzezani Abraham i jego syn Ismael.
12.POZNAŃSKATego samego dnia był obrzezany Abraham i jego syn Ismael.
13.WARSZ.PRASKAAbraham i jego syn Izmael zostali obrzezani tego samego dnia.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Tego samego dnia został obrzezany Abraham oraz jego syn Iszmael.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITAbraham i Ismael zostali obrzezani dokładnie w tym samym dniu.