« 1Moj 17:26 1 Księga Mojżeszowa 17:27 1Moj 18:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPa wszytcy mężowie domu jego, tako wschowający jako zakupieńcy i cudzoziemcy pospołu obrzazani są.
2.WUJEK.1923I wszyscy mężowie domu jego, tak w domu urodzeni jako i kupieni, i cudzoziemcy pospołu obrzezani są.
3.GDAŃSKA.1881I wszyscy mężowie domu jego, urodzeni w domu, i kupieni za pieniądze od cudzoziemców, obrzezani są z nim.
4.GDAŃSKA.2017I wszyscy mężczyźni jego domu, urodzeni w domu i nabyci za pieniądze od cudzoziemców, zostali obrzezani z nim.
5.NEUFELD.1863I wszyscy domownicy jego, urodzony w domu i nabytek za pieniądz od cudzoziemca, obrzezani zostali z nim.
6.CYLKOWI wszyscy domownicy jego, zrodzeni w domu, i nabyci za pieniądze z pośród cudzoziemców, obrzezani zostali z nim.
7.KRUSZYŃSKIi wszyscy mężczyźni urodzeni w jego domu i nabyci za pieniądze od obcych, zostali z nim obrzezani.
8.MIESESteż i wszyscy ludzie domu jego, domownicy i nowonabyci za pieniądze z pośród obcych zostali obrzezani z nim razem.
9.SPITZER.1937i wszyscy mężczyźni domu jego, zrodzeni w domu i kupieni za pieniądze od obcych, obrzezani zostali z nim.
10.TYSIĄCL.WYD5a wraz z nimi zostali obrzezani wszyscy jego domownicy - słudzy urodzeni w jego domu albo obcy nabyci za pieniądze.
11.BRYTYJKAWszyscy też mężczyźni jego domu, zarówno urodzeni w domu jak i nabyci za pieniądze od cudzoziemców, zostali obrzezani z nim.
12.POZNAŃSKARazem z nimi obrzezani zostali wszyscy mężczyźni, jego domownicy, tak urodzeni w [jego] domu, jak i obcy, nabyci za pieniądze.
13.WARSZ.PRASKARazem z nim zostali obrzezani wszyscy domownicy, zarówno ci, którzy narodzili się w domu, jak też ci, którzy zostali spośród obcych nabyci za pieniądze.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Także zostali z nim obrzezani wszyscy jego domownicy, zrodzeni w domu, a spośród cudzoziemców nabyci za pieniądze.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITObrzezani też zostali wszyscy mężczyźni z jego domu, zarówno ci, którzy się w nim urodzili, jak i ci, którzy zostali nabyci za pieniądze od cudzoziemców, wszyscy zostali obrzezani wraz z nim.