« 1Moj 17:2 1 Księga Mojżeszowa 17:3 1Moj 17:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPI padł jest Abram na swe oblicze.
2.WUJEK.1923Padł Abram pochylony na oblicze.
3.GDAŃSKA.1881Tedy upadł Abram na oblicze swoje, i rzekł do niego Bóg, mówiąc:
4.GDAŃSKA.2017Wtedy Abram upadł na twarz, a Bóg powiedział do niego:
5.NEUFELD.1863I upadł Abram na oblicze swoje i rozmawiał z nim Bóg, mówiąc:
6.CYLKOWI padł Abram na oblicze swoje, a mówił z nim Bóg i rzekł:
7.KRUSZYŃSKII upadł Abram na twarz swoją, a Bóg przemawiał do niego, mówiąc:
8.MIESESAbram padł na oblicze swoje i Wiekuisty przemówił do niego, mówiąc:
9.SPITZER.1937Tedy padł Abram na oblicze swe, gdy mówił z nim Bóg, rzekłszy:
10.TYSIĄCL.WYD5Abram padł na oblicze, a Bóg tak do niego mówił:
11.BRYTYJKAWtedy Abram padł na oblicze swoje, a Bóg tak do niego mówił:
12.POZNAŃSKAWtedy Abram upadł na twarz, a Bóg mówił do niego dalej: -
13.WARSZ.PRASKAAbram upadł na twarz, a Bóg tak mówił do niego dalej:
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc Abram padł na swoje oblicze, a Bóg z nim mówił i powiedział:
15.EIB.BIBLIA.2016.LITAbram padł na twarz, a Bóg przemówił do niego tymi słowy: