« 1Moj 17:3 1 Księga Mojżeszowa 17:4 1Moj 17:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPI rzekł k niemu Bog: „Jacieśm Bog a ślub moj położę miedzy mną a miedzy tobą, a będziesz ociec mnogich rodzajow.
2.WUJEK.1923I rzekł mu Bóg: Jam jest, a przymierze moje z tobą, i będziesz ojcem wiela narodów.
3.GDAŃSKA.1881Jam jest, oto stanowię przymierze moje z tobą, i będziesz ojcem wielu narodów.
4.GDAŃSKA.2017Oto ja ustanawiam moje przymierze z tobą i będziesz ojcem wielu narodów.
5.NEUFELD.1863Co do mnie, otóż przymierze moje z tobą, że się staniesz ojcem mnóstwa ludów.
6.CYLKOW"Ja, oto przymierze Moje z tobą: Będziesz ojcem mnóstwa narodów,
7.KRUSZYŃSKI"Jam jest, oto przymierze moje z tobą: staniesz się ojcem wielu narodów.
8.MIESES„Oto Moje przymierze własne z tobą, – staniesz się praojcem mnóstwa szczepów.
9.SPITZER.1937Ja, oto przymierze moje z tobą, a ty będziesz ojcem mnóstwa narodów.
10.TYSIĄCL.WYD5Oto moje przymierze z tobą: staniesz się ojcem mnóstwa narodów.
11.BRYTYJKAOto przymierze moje z tobą jest takie: Staniesz się ojcem wielu narodów.
12.POZNAŃSKATo przymierze moje z tobą, o którym myślę, [oznacza], że będziesz ojcem mnóstwa narodów.
13.WARSZ.PRASKAOto przymierze, które z tobą zawieram: Będziesz ojcem bardzo wielu narodów.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ja, oto moje przymierze z tobą: Będziesz ojcem mnóstwa narodów,
15.EIB.BIBLIA.2016.LITOto moje przymierze z tobą: Staniesz się ojcem mnóstwa narodów.