« 1Moj 17:4 1 Księga Mojżeszowa 17:5 1Moj 17:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJP❬...❭ a będziesz Abraham wezwan, bocieśm cię ustawił oćcem mnogich rodzajow.
2.WUJEK.1923I imię twoje nie będzie daléj zwane Abram: ale będziesz zwan Abraham; bom cię ojcem wiela narodów postanowił.
3.GDAŃSKA.1881I nie będzie zwane dalej imię twoje Abram; ale będzie imię twoje Abraham; albowiem ojcem wielu narodów postanowiłem cię.
4.GDAŃSKA.2017Nie będziesz już się nazywał Abram, ale twoje imię będzie Abraham, bo ustanowiłem cię ojcem wielu narodów.
5.NEUFELD.1863I nie będzie nazwaném odtąd imie twoje Abram, a będzie imie twoje Abraham, gdyż ojcem mnóstwa ludów cię zrobię.
6.CYLKOWI nie będzie zwane nadal imię twoje Abram, ale będzie imię twoje: Abraham; gdyż ojcem mnóstwa narodów ustanawiam cię.
7.KRUSZYŃSKII nie będzie więcej zwane imię twoje Abram, lecz będzie imię twoje Abraham, bo uczyniłem cię ojcem wielu narodów.
8.MIESESNie będziesz się nazywał odtąd: Abram, lecz imię twoje będzie: Abraham, albowiem uczynię cię praojcem mnóstwa szczepów;
9.SPITZER.1937I nie będzie zwane imię twe nadal Abram, lecz będzie imię twe Abraham, gdyż ojcem mnóstwa narodów ustanowiłem ciebie.
10.TYSIĄCL.WYD5Nie będziesz więc odtąd nazywał się Abram, lecz imię twoje będzie Abraham, bo uczynię ciebie ojcem mnóstwa narodów.
11.BRYTYJKANie będziesz już odtąd nazywał się Abram, lecz imię twoje będzie Abraham, gdyż ustanowiłem cię ojcem mnóstwa narodów.
12.POZNAŃSKATwe imię odtąd nie będzie już brzmiało Abram, lecz Abraham, albowiem ustanowię cię ojcem mnóstwa narodów.
13.WARSZ.PRASKAOdtąd nie będziesz się już nazywał Abram. Będziesz się teraz nazywał Abraham, to znaczy: Ojciec wielu, gdyż postanowiłem, abyś był ojcem bardzo wielu narodów.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.zaś twe imię nie będzie nadal zwane Abram, lecz twoje imię będzie Abraham, gdyż ustanawiam cię ojcem mnóstwa narodów.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITNie będziesz już nazywał się Abram. Twoje imię brzmieć będzie Abraham. Uczynię cię bowiem ojcem mnóstwa narodów.