« 1Moj 17:5 1 Księga Mojżeszowa 17:6 1Moj 17:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPI każę tobie wielmi bujno rość a posadzę cię miedzy ludźmi, a krolowie wynidą z ciebie.
2.WUJEK.1923I uczynię, że się rozmnożysz bardzo wielce: i rozkrzewię cię w narody, i królowie z ciebie wynidą.
3.GDAŃSKA.1881A rozmnożę cię bardzo, i rozkrzewię cię w narody, i królowie z ciebie wynijdą.
4.GDAŃSKA.2017Uczynię cię niezmiernie płodnym i od ciebie wywiodę narody, i od ciebie będą pochodzić królowie.
5.NEUFELD.1863I rozplenię cię bardzo licznie i uczynię cię narodami, a królowie z ciebie wyjdą.
6.CYLKOWI rozplenię cię bardzo a bardzo; i rozkrzewię cię w narody, a królowie z ciebie wyjdą.
7.KRUSZYŃSKII rozszerzę cię zbyt wielce i sprawię, że narody i królestwa wyjdą od ciebie.
8.MIESESbędę cię rozmnażał nadzwyczajnie, wywiodę z ciebie szczepy i królowie z ciebie będą się wywodzić;
9.SPITZER.1937I rozmnożę cię bardzo a bardzo i rozkrzewię cię w narody, a królowie z ciebie wyjdą.
10.TYSIĄCL.WYD5Sprawię, że będziesz niezmiernie płodny, tak że staniesz się ojcem narodów i pochodzić będą od ciebie królowie.
11.BRYTYJKARozmnożę więc ciebie nad miarę i wywiodę z ciebie narody, i królowie pochodzić będą od ciebie.
12.POZNAŃSKAJa uczynię cię bardzo płodnym i ustanowię [głową] narodów: królowie będą pochodzili od ciebie.
13.WARSZ.PRASKAUczynię cię bardzo płodnym i z ciebie wezmą początek liczne narody; od ciebie też będą się wywodzić liczni królowie.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I bardzo, a bardzo cię rozplenię, rozkrzewię cię w narody oraz wyjdą z ciebie królowie.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITRozmnożę cię bardzo obficie. Wywiodę z ciebie narody. Od ciebie też będą pochodzić królowie.