« 2Moj 20:26 2 Księga Mojżeszowa 21:1 2Moj 21:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPTyć są sądy, ktore wyłożysz [je] jim:
2.WUJEK.1923Te są sądy, które im przełożysz.
3.GDAŃSKA.1881A teć są sądy, które przełożysz przed obliczem ich.
4.GDAŃSKA.2017A oto prawa, które im przedstawisz.
5.CYLKOWA oto są prawa, które przedstawisz im:
6.KRUSZYŃSKIOto prawa, które im przedłożysz:
7.MIESESOto są przepisy prawne, które im wyłożysz:
8.TYSIĄCL.WYD5Te są prawa, które im przedstawisz.
9.BRYTYJKAA te są prawa, które im przedłożysz:
10.POZNAŃSKAA oto [dalsze] prawa, które im podasz:
11.WARSZ.PRASKAA oto prawa, które im przekażesz:
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A oto są prawa, które im przedstawisz:
13.EIB.BIBLIA.2016.LITOto dalsze prawa, które im przedłożysz: