« 2Moj 21:9 2 Księga Mojżeszowa 21:10 2Moj 21:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPPakliby jemu drugą wziął, przyprawi dziewce swadźbę i rucha, i wiana sromieźliwości nie zaprzy.
2.WUJEK.1923A jeźli mu drugą weźmie, opatrzy pannie wesele: i szaty, zapłaty wstydu nie odmówi.
3.GDAŃSKA.1881Jeźliby też inną wziął mu za żonę, tedy pożywienia jej, odzienia jej, i prawa małżeńskiego nie umniejszy jej.
4.GDAŃSKA.2017Jeśli weźmie sobie za żonę jeszcze inną, nie umniejszy jej pożywienia, jej ubrania ani prawa małżeńskiego.
5.CYLKOWA jeżeliby inną wziął dla niego; tedy pożywienia, odzieży i małżeńskiego pożycia jej nie pozbawi.
6.KRUSZYŃSKIGdyby ten wziął sobie inną za żonę, pozostałej nic nie umniejszy co do ubrania, okrycia i wyżywienia jej.
7.MIESESA jeżeli pojmie inną sobie, niech on nie umniejsza pożywienia jej, odzieży jej, ani też pożycia jej.
8.TYSIĄCL.WYD5Jeśli zaś weźmie sobie inną, nie może tamtej odmawiać pożywienia, odzieży i wspólnego mieszkania.
9.BRYTYJKAJeżeli weźmie sobie inną za żonę, nie ujmie jej ani pożywienia, ani odzieży, ani obcowania cielesnego.
10.POZNAŃSKAJeśli weźmie sobie jeszcze inną [żonę], nie może umniejszać tej [pierwszej] pożywienia, ubrania i współżycia.
11.WARSZ.PRASKAGdyby wziął sobie jeszcze inną kobietę [prócz tej już odtrąconej], to nie może owej niewolnicy krzywdzić, odmawiając jej należnego pożywienia, ubrania i wspólnego pożycia.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś jeśli weźmie dla niego inną wtedy nie pozbawi jej pożywienia, odzieży oraz małżeńskiego pożycia.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITJeśli z kolei pojmie sobie inną, to nie ujmie jej troskliwości, ochrony ani współżycia.