« 2Moj 21:12 2 Księga Mojżeszowa 21:13 2Moj 21:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPPakliby kto jemu sie nie założył, ale Bog dałby ji w ręce jego, ustawięć tobie miasto, do ktorego mogłby uciec.
2.WUJEK.1923Ale ktoby zdradą nie czyhał, ale go Bóg podał w ręce jego: naznaczę tobie miejsce, na które ma uciec.
3.GDAŃSKA.1881Lecz kto by nie czyhał na kogo, aleby go Bóg podał w rękę jego, naznaczęć miejsce, na które będzie miał uciec.
4.GDAŃSKA.2017A jeśli nie czyhał na niego, ale Bóg podał go w jego rękę, wyznaczę miejsce, do którego będzie mógł uciec.
5.CYLKOWLecz kto nie czychał, ale Bóg nadarzył tak pod rękę jego - to wyznaczę ci miejsce dokąd ma uciec.
6.KRUSZYŃSKILecz gdy nie czyhał, a Bóg dopuścił na dostanie się w jego ręce, tedy ustanowię ci miejsce, dokąd on będzie mógł uciec.
7.MIESESLecz kto nie czyhał, ale Bóg nadarzył jemu to, – Ja wyznaczę tobie miejsce, dokąd będzie mógł uchodzić.
8.TYSIĄCL.WYD5Gdy jednak nie czyhał na niego, a tylko Bóg dopuścił, że sam wpadł w jego ręce, wyznaczę ci miejsce, do którego będzie on mógł uciekać.
9.BRYTYJKAJeżeli na niego nie czyhał, ale to Bóg zdarzył, że wpadł mu pod rękę, wyznaczę ci miejsce, do którego będzie mógł uciec.
10.POZNAŃSKAGdyby jednak nie działał rozmyślnie, lecz z dopuszczenia Boga stałby się ten wypadek, Ja wyznaczę ci takie miejsce, do którego będzie mógł się schronić.
11.WARSZ.PRASKAAle jeśli nie czyhał na tę śmierć, lecz Bóg do niej dopuścił przez czyjeś ręce, to wskażę ci miejsce, gdzie taki zabójca będzie mógł się schronić.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Lecz kto nie czyhał, ale Bóg tak poddał drugiego pod jego rękę to wyznaczę ci miejsce dokąd ma uciec.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITJeśli jednak sprawca wypadku nie planował zabójstwa, lecz po prostu Bóg zdarzył, że poszkodowany znalazł się na linii ciosu, to wyznaczę ci miejsce, do którego sprawca będzie mógł uciec.