« 2Moj 21:13 2 Księga Mojżeszowa 21:14 2Moj 21:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPAczby kto s umysła zabił bliznego swego a przez założenia, od ołtarza mego wydrzesz ji, aby umarł.
2.WUJEK.1923Jeźliby kto umyślnie zabił bliźniego swego, i nasadziwszy się zdradą: od ołtarza mego oderwiesz go, aby umarł.
3.GDAŃSKA.1881Ale jeźliby kto umyślnie przeciw bliźniemu swemu zasadziwszy się zdradą zabił go, i od ołtarza mego weźmiesz go, aby umarł.
4.GDAŃSKA.2017Ale jeśli ktoś czyha na swego bliźniego i podstępnie go zabija, to nawet od mojego ołtarza go weźmiesz, aby umarł.
5.CYLKOWJeżeliby zaś kto godził na bliźniego, a zabił go zdradziecko; od ołtarza Mojego weźmiesz go na stracenie.
6.KRUSZYŃSKIjeśli jednak człowiek zdradziecko postąpił względem swojego bliźniego, aby go zabić, oderwiesz go od ołtarza mego i wydasz go na śmierć.
7.MIESESJeśli zaś kto uknuł zbrodnię na bliźniego swego, aby zabić go podstępnie, – od ołtarza Mego zabierz ty go na śmierć.
8.TYSIĄCL.WYD5Jeśli zaś ktoś posunąłby się do tego, że bliźniego zabiłby podstępnie, oderwiesz go nawet od mego ołtarza, aby ukarać śmiercią.
9.BRYTYJKAJeżeli ktoś zastawia na bliźniego swego zasadzkę, by go podstępnie zabić, to weźmiesz go nawet od ołtarza mojego, by go ukarać śmiercią.
10.POZNAŃSKAJeśli zaś ktoś uczyni zasadzkę na bliźniego, aby go podstępnie zgładzić, możesz go zabrać od mego ołtarza, aby zginął.
11.WARSZ.PRASKAJeśli jednak ktoś ucieka się nawet do podstępu, żeby zabić bliźniego, to choćby się już trzymał mojego ołtarza, będzie ukarany śmiercią.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś jeśli ktoś czyhał na bliźniego i zabił go zdradziecko weźmiesz go od Mojego ołtarza na stracenie.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITAle jeśli sprawca zasadził się na bliźniego i zabił go umyślnie, to zabierzesz go nawet sprzed mojego ołtarza, by wykonać na nim karę śmierci.