« 2Moj 21:16 2 Księga Mojżeszowa 21:17 2Moj 21:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPKto by łajał otcu swemu albo macierzy, śmiercią umrze.
2.WUJEK.1923Ktoby złorzeczył ojcu swemu, albo matce, śmiercią niechaj umrze.
3.GDAŃSKA.1881Kto by złorzeczył ojcu swemu albo matce swojej, śmiercią umrze.
4.GDAŃSKA.2017Kto złorzeczy swemu ojcu lub swojej matce, poniesie śmierć.
5.CYLKOWA kto przeklina ojca swojego, albo matkę swoję; śmiercią ukaranym będzie.
6.KRUSZYŃSKIKto przeklina ojca swego, lub matkę swoją, winien jest śmierci.
7.MIESESKto złorzeczy ojcu swemu, albo matce swojej, – musi zostać uśmiercony.
8.TYSIĄCL.WYD5Kto by złorzeczył ojcu albo matce, winien być ukarany śmiercią.
9.BRYTYJKAKto złorzeczy ojcu swemu albo matce swojej, poniesie śmierć.
10.POZNAŃSKAKto by złorzeczył swemu ojcu albo matce, musi ponieść śmierć.
11.WARSZ.PRASKAKto by złorzeczył swemu ojcu lub swojej matce, winien jest śmierci.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Kto przeklina swojego ojca, albo swoją matkę będzie ukarany śmiercią.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITKto złorzeczy swojemu ojcu lub matce, musi ponieść śmierć.