« 2Moj 21:18 2 Księga Mojżeszowa 21:19 2Moj 21:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPwstałliby a chodził na dworze o lasce swej, nie będzie winien, jenże by ji uraził, ale wżdy [aby] jego roboty a jego nakłady na lekarze ma jemu wrocić.
2.WUJEK.1923Jeźliby wstał, i chodziłby krom domu o lasce swojéj: nie winien będzie, któryby uderzył: wszakże tak, żeby roboty jego, i nakłady na lekarze nagrodził.
3.GDAŃSKA.1881A wstawszy chodziłby po ulicy o lasce swej, nie będzie winien ten, który uderzył; tylko omieszkanie jego nagrodzi, a na wyleczenie jego nałoży.
4.GDAŃSKA.2017To jeśli wstanie i będzie mógł chodzić po ulicy o lasce, ten, który uderzył, będzie niewinny; wypłaci mu tylko odszkodowanie i będzie łożyć na jego leczenie.
5.CYLKOWTo jeżeliby powstał, a przechadzał się po ulicy o kuli swej, - uwolnionym będzie uderzający; wszakże za zmarnowanie czasu go wynagrodzi, i da go zupełnie wyleczyć.
6.KRUSZYŃSKIgdy wstanie i będzie się przechadzał o lasce swej, będzie wolny ten, kto uderzył, zwróci jednak odszkodowanie i leczenie.
7.MIESESnastępnie zaś podniesie się i będzie przechadzał się na dworze o lasce swojej, – niechaj tedy, kto uderzył, będzie wolny od kary, wszakże niech on za bezczynność tegoż świadczy i niech daje go wyleczyć.
8.TYSIĄCL.WYD5to gdy on wstanie i będzie na dwór wychodził o lasce, ten, który go uderzył, będzie wolny i tylko mu wynagrodzi przerwę w pracy, i dołoży starań, żeby go wyleczyć.
9.BRYTYJKATo gdy wstanie i potrafi chodzić poza domem o swojej lasce, ten, który go uderzył, będzie uniewinniony, lecz da mu odszkodowanie za przymusową bezczynność i za leczenie.
10.POZNAŃSKAto, gdy [ten chory] wstanie i o lasce będzie mógł się przejść po ulicy, ten, który uderzył, będzie wolny [od winy], jednak musi dać odszkodowanie i każe go leczyć aż do zupełnego wyzdrowienia.
11.WARSZ.PRASKAto będzie wolny, gdy ten [poszkodowany] wstanie z łóżka i będzie mógł wyjść na zewnątrz z laską; jednakże ma obowiązek zapłacić mu za przerwę w pracy i pielęgnować go [przez czas niedomagania].
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.to jeśli wstanie i o swej kuli będzie się przechadzał po ulicy ten, kto go uderzył będzie uwolniony; jednak go wynagrodzi za zmarnowanie czasu oraz da środki, aby go zupełnie wyleczyć.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITto jeśli się podniesie i będzie w stanie chodzić o lasce po dworze, ten, który go uderzył, zostanie uniewinniony, opłaci jedynie straty wynikające z niezdolności do pracy oraz koszty pełnego wyleczenia.