« 2Moj 21:1 2 Księga Mojżeszowa 21:2 2Moj 21:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJP[Israhel] Kupiszli ❬sługę❭ Żyda, sześć lat służyć będzie tobie, a siodmego lata wynidzie wolen darmo.
2.WUJEK.1923Jeźli kupisz niewolnika Hebrejczyka, będzieć służył sześć lat: siódmego odejdzie wolny darmo.
3.GDAŃSKA.1881Jeźli kupisz niewolnika Hebrejczyka, sześć lat służyć ci będzie, a siódmego wynijdzie wolny darmo.
4.GDAŃSKA.2017Jeśli kupisz niewolnika – Hebrajczyka, sześć lat będzie ci służyć, a w siódmym roku wyjdzie na wolność bez wykupu.
5.CYLKOWGdy kupisz niewolnika ibrejskiego, sześć lat niechaj służy, a siódmego wyjdzie na wolność, darmo.
6.KRUSZYŃSKIJeśli kupisz niewolnika Hebrajczyka, będzie służył przez sześć lat; siódmego roku odejdzie wolny bez opłaty.
7.MIESESGdy kupisz niewolnika Hebrejczyka, niech on sześć lat służy, roku zaś siódmego niech na wolność wyjdzie darmo.
8.TYSIĄCL.WYD5Jeśli kupisz niewolnika - Hebrajczyka, będzie <ci> służył sześć lat, w siódmym roku zwolnisz go bez wykupu.
9.BRYTYJKAJeżeli kupisz niewolnika hebrajskiego, sześć lat służyć ci będzie, a siódmego wyjdzie na wolność bez okupu.
10.POZNAŃSKAJeśli kupisz niewolnika-Hebrajczyka, winien on służyć przez sześć lat. W siódmym roku ma wyjść na wolność bez wykupu.
11.WARSZ.PRASKAKiedy nabędziesz za pieniądze jakiegoś niewolnika hebrajskiego, będzie pozostawał na służbie u ciebie przez sześć lat. Siódmego roku będzie mógł spokojnie odejść bez płacenia okupu.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Kiedy kupisz ebrejskiego niewolnika niech ci służy sześć lat, a siódmego wyjdzie na wolność, darmo.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITJeśli nabędziesz niewolnika hebrajskiego, to będzie on służył przez sześć lat. Siódmego roku wyjdzie na wolność bez opłat.