« 2Moj 21:19 2 Księga Mojżeszowa 21:20 2Moj 21:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPKto by bił sługę swego albo dziewkę swą ręką prętem a umarliby w ręku jego, grzechu ❬...❭ [jego].
2.WUJEK.1923Ktoby ubił niewolnika swego, albo niewolnicę laską, i umarliby w rękach jego: grzechu winien będzie.
3.GDAŃSKA.1881Jeźliby zaś uderzył kto niewolnika swego, albo niewolnicę swoję kijem, i umarliby w ręku jego, koniecznie karanie odniesie;
4.GDAŃSKA.2017Jeśli zaś ktoś uderzy kijem swego niewolnika lub swoją niewolnicę tak, że umrą pod jego ręką, musi ponieść karę;
5.CYLKOWA jeżeliby kto pobił niewolnika swojego, albo służebnicę swoję kijem, i umarliby pod ręką jego; niech pomszczoném to będzie.
6.KRUSZYŃSKIGdy człowiek uderzy kijem swego niewolnika, albo swoją niewolnicę i umrą pod jego ręką, będą pomszczeni.
7.MIESESJeśli będzie ktoś niewolnika bił swojego, albo służebnicę swoją – kijem, iż umrze mu pod ręką, – niech zostanie on pomszczony.
8.TYSIĄCL.WYD5Kto by pobił kijem swego niewolnika lub niewolnicę, tak iżby zmarli pod jego ręką, winien być surowo ukarany.
9.BRYTYJKAJeżeli ktoś pobije kijem swojego niewolnika albo swoją niewolnicę tak, że umrą pod jego ręką, winien być surowo ukarany.
10.POZNAŃSKAJeśli ktoś uderzy laską swojego niewolnika albo niewolnicę, tak że umrze pod jego ręką, [zabity] musi być pomszczony.
11.WARSZ.PRASKAJeśli ktoś pobije kijem swojego niewolnika lub swoją niewolnicę i ci umrą jeszcze pod jego ręką, to będzie pociągnięty do odpowiedzialności.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A jeśli ktoś pobije kijem swojego niewolnika, albo swoją służebnicę i umrze pod jego ręką to niech to będzie pomszczone.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITJeśli ktoś pobije kijem swojego niewolnika lub niewolnicę tak, że umrze on lub ona pod jego ręką, musi ponieść karę.